Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł
p.o. Zastępcy Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Urszula Gralewicz

    - AKTUALNOŚCI -
/2018.08.07/   Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2017

1. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

makaron jajeczny 4,5 kg, ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 847 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 32,66121 ton żywności;
- 1580 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło 50 osób

6. Rodzaje warsztatów:
- Ekonomiczne - 1 spotkań dla 25 uczestników
- Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
- Kulinarne - 1 spotkań dla 25 uczestników
- Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.08.07/   Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna

                 

W środę - 1 sierpnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie dla swoich klientów udostępnił Punkt Pierwszego Kontaktu w ramach realizacji projektu ”Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna”. Celem głównym projektu jest poprawa obsługi klientów poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, nakierowaną na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników.
Klienci Ośrodka w utworzonym przy wejściu głównym - Punkcie Pierwszego Kontaktu, z czterema stanowiskami pracy do bezpośredniej obsługi interesantów, z samoobsługowym ksero oraz z kącikiem interaktywnym dla dzieci, mogą w jednym miejscu uzyskać wszelkich informacji, złożyć wniosek, załatwić konkretną sprawę. Dla najmłodszych udostępniono atrakcyjne kolorystycznie panele ścienne z grami i zabawkami edukacyjnymi, kredki i kolorowanki, po to by wypełnić czas milusińskim w trakcie gdy ich rodzice przykładowo składają wnioski o uzyskanie konkretnego świadczenia.
Już pierwsze dni pokazały, iż nowa forma pierwszego kontaktu z klientem spotkała się z dużym uznaniem i stanowi udogodnienie dla podopiecznych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.07.20/   Wizyta Prezydent Agaty Fisz w Ośrodku

                 

O tym, iż realizowanych jest szereg działań m.in. w ramach projektu „Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna” mogła osobiście się przekonać pani Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm, która gościła w MOPR w Chełmie w czwartek -19 lipca br.
Podczas spotkania pan Waldemar Kozioł - Dyrektor Ośrodka przedstawił pani Prezydent działania, które Ośrodek również już wykonał w ramach realizacji projektu obejmującego wsparcie finansowe na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018, realizowanego od 1 kwietnia br. do 31 grudnia 2018 r. oraz projektu dotyczącego m.in. utworzenia Świetlicy Środowiskowej „Bliżej rodziny” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego od 1 lipca br. do 30 czerwca 2022 r.
Ponad to pani Prezydent odwiedziła również wszystkie działy Ośrodka, a przy okazji miała możliwość spotkania się z przypadkowo napotkanymi interesantami, którzy bardzo pozytywnie wyrażali się o pracownikach Ośrodka, o ich życzliwym podejściu i kompetencji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.07.12/   KOMUNIKAT

Zmiana siedziby DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH MOPR w Chełmie
Od 9 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana siedziby Działu Usług Opiekuńczych z Placu Łuczkowskiego 7 na ul. Kolejową 8 ( pokój numer 9, 10).
Godziny pracy Działu Usług Opiekuńczych pozostają bez zmian.
Nowy numer telefonu: 82 564 22 50 lub 82 565 82 59.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.29/   KOMUNIKAT

Zmiana siedziby Zespołu do obsługi PFRON MOPR w Chełmie
Od 5 lipca 2018 roku nastąpi zmiana siedziby Zespołu do obsługi PFRON z ul. Kolejowej 8 na Plac Niepodległości 1 (wejście od zachodniego parkingu).
Nowa siedziba PFRON ma zniesione bariery architektoniczne m.in. specjalnie przystosowane toalety, oznakowany parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Godziny pracy oraz numery telefonów Zespołu do obsługi PFRON pozostają bez zmian: 82 564 38 55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.18/   Piknik integracyjny pod hasłem ”Rodzina szczęśliwa i bezpieczna”

                 

                 

Z okazji obchodzonego w Polsce Dnia Rodzicielstwa Zastępczego staramy się pamiętać szczególnie o ludziach wielkiego serca. O tych, którzy podjęli się trudnego wyzwania i starają się dla „małego człowieka” stworzyć dom, który na bliżej nieokreślony czas ma stać się jego przystanią. Dom, który ma być synonimem bezpieczeństwa, przyjaźni, zrozumienia i troski. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych dzieciom, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej.

W piątek - 15 czerwca br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie był organizatorem pikniku integracyjnego pod hasłem ”Rodzina szczęśliwa i bezpieczna” dla rodzin zastępczych oraz rodzin biologicznych objętych wsparciem Ośrodka. W organizację imprezy włączyły się instytucje oraz prywatni sponsorzy, dzięki którym zapewniliśmy rodzinom i dzieciom wiele atrakcji na świeżym powietrzu, tj: gry i zabawy, malowanie twarzy, pokazy w wykonaniu PSP w Chełmie i KMP w Chełmie oraz poczęstunek. Wykład nt. rodzicielstwa zastępczego wygłosił dr hab. Mieczysław Dudek.
Piknik uatrakcyjnił również występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Chełmie oraz występ pary tanecznej - Zuzanny Dziedzickiej i Kacpra Siry z Chełmskiego Centrum Tańca „Rytm”. W trakcie pikniku Dyrektor Ośrodka wręczył nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Zorganizowano również galerię prac, które brały udział w konkursie. Rodziny zastępcze obecne na pikniku otrzymały z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dyplomy z podziękowaniami.
Sponsorami nagród dla laureatów konkursu byli: Cemex Polska Sp z o.o., MPEC w Chełmie, MOSiR w Chełmie, Kościół Chrześcijan Baptystów, Huta Szkła Marta 2, Piekarnia Grela Witold.
Za pomoc w organizacji pikniku Dyrektor MOPR w Chełmie - Pan Waldemar Kozioł serdecznie podziękowania kieruje również w stronę: PSP w Chełmie i KMP w Chełmie, CIS w Chełmie, Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, MPEC w Chełmie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie, Sali Zabaw ”Fantazja”, Browaru Jagiełło, Cukierni Grela Michał, Cukierni Cuper, Cukierni Świat Tortów Artur Dadas i Supermarketu Carrefour.
W pikniku jako zaproszeni goście uczestniczyli: Pani Urszula Gralewicz - p.o. Zastępcy Dyrektora MOPR w Chełmie, Pan Tadeusz Łańcucki - Zastępca Dyrektora WORD w Chełmie, Pani Beata Sienkiewicz - Kierownik GOPS w Wierzbicy, Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pani Dorota Betka-Bartosiewicz - Kierownik Wieloprofilowych Mieszkań Chronionych w Chełmie, przedstawicielki z WSS UM Chełm i z Wydziału Oświaty UM Chełm.
Rekompensatą za wspaniale zorganizowany piknik i stworzenie rodzinnej atmosfery były uśmiechnięte buzie dzieci i ich opiekunów.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.15/   Senior z humorem

                 

                 

W środę - 13 czerwca br. Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie był organizatorem biesiady integracyjnej pn. „Senior z humorem”. W biesiadzie uczestniczyli m.in.: Pani Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm, Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor WSS UM Chełm, Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pani Zofia Stankiewicz - Dyrektor ŚDS w Chełmie, Pani Małgorzata Szyszkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie, Pan Kazimierz Mazurek - Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie, Pani Maria Drygalewicz - Przewodnicząca Chełmskiej Rady Seniorów, Pani Krystyna Sawa - Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie, delegacje z Klubów Seniora „Biała Brzoza”, „Mimoza”, „Słoneczna Jesień”, „Złota Jesień”, „Jagoda”, delegacja z Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków, ponadto uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Domu Pomocy Społecznej w Różance oraz Pani Maja z Domu Pomocy Społecznej w Żułowie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Cytrynka” w Dorohusku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, mieszkańcy Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych przy MOPR w Chełmie i uczestnicy DDzP przy MOPR w Chełmie. Na biesiadę przybyła również delegacja z miasta partnerskiego Kowel.

W trakcie biesiady Dyrektor - Pan Waldemar Kozioł wraz z p.o. Zastępcy Dyrektora - Panią Urszulą Gralewicz wręczyli uczestnikom biesiady okolicznościowe dyplomy. Na scenie zaprezentowali się reprezentanci wszystkich ośrodków wsparcia.
Zabawę taneczną dla uczestników poprowadził Pan Andrzej Wróbel - p.o. Kierownika w DDzP w Chełmie. Wspaniała pogoda, pozytywna energia i oczywiście dobry humor uczestników sprawiły, że wszyscy bawili się wyśmienicie. Była grochówka, bigos, kiełbaska z grilla i wiele słodkości. W spotkaniu udział wzięło około 150 osób.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk