Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Katarzyna Sokołowska
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ, OTWÓRZ SWOJE SERCE, ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ -
                          
    - AKTUALNOŚCI -/2019.10.18/   Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że podany na stronie internetowej harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych jest jedynie terminem przewidywanym. Świadczenia będą wypłacane niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych przez Wojewodę nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.17/   Konferencja pt. „Kierunek dziecko”

                 

                 

W dniu 11 października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja pt. „Kierunek dziecko” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Spotkanie miało na celu zainteresowanie mieszkańców naszego miasta tematyką pieczy zastępczej oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Nadal bowiem są dzieci, przed którymi warto „otworzyć serce”, dać im miłość i ciepły dom.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Katarzyna Sokołowska poprowadziła panel dyskusyjny, w którym wzięły udział rodziny zastępcze z terenu miasta i powiatu chełmskiego. Była to okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, przybliżenia uczestnikom konferencji roli i funkcji rodzin zastępczych, jak również opowiedzenia o trudnościach dnia codziennego.
Żadna z uczestniczących rodzin nigdy nie żałowała swojej decyzji a wręcz przeciwnie daje im to satysfakcję i radość dnia codziennego.
W przerwie kawowej można było bezpośrednio porozmawiać z rodzinami, przedstawicielami zaproszonych instytucji oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
Podsumowaniem konferencji był występ chóru dzieci z Ukrainy i Białorusi przebywających w rodzinach zastępczych.
Wszystkim rodzinom, które zechciały podzielić się doświadczeniami oraz zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz budowania dobrego wizerunku tych rodzin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.02/   Zaproszenie na konferencję ”Kierunek Dziecko” w dniu 11 października 2019 r.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.09.13/   Program „Aktywny samorząd”

Zmiana zasad przyjmowania wniosków w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” w roku 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.09.09/   Zmiany w Programie ”Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu bieżącego roku dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II Programu ”Aktywny samorząd”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.09.03/   Zakończenia Lata - Dzienny Dom Senior +

                 

                 

W dniu 29 sierpnia w Dziennym Domu Senior + odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Zakończenia Lata w którym wzięli udział uczestnicy Dziennego Domu Senior + Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej MOPR oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło też poczęstunku w postaci grilowanej kiełbaski, kaszanki a także słodkości.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.08.16/   Rekrutacja do kolejnej edycji programu zatrudnienia socjalnego

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk