Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -
/2018.01.10/   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017- czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
(czytaj więcej)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.01.02/   Pomoc żywnościowa – Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie po raz kolejny przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017, który rozpoczął się w m-cu wrześniu 2017 r. i będzie trwał do czerwca 2018 r.

Pomoc w ramach programu kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach miesięcznych, nie przekraczających 1 268,00 zł dla osoby samotnej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.
MOPR w Chełmie objął tą formą pomocy 790 osób.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to oprócz dystrybucji artykułów spożywczych, także konkretne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym, które ma pomóc im wyjść z ubóstwa. Służą temu warsztaty kulinarne, dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, niemarnowania żywności. Wszystkie te działania prowadzone są dzięki owocnej współpracy Ośrodka i Lubelskiego Banku Żywności.
Pierwsze warsztaty w ramach Podprogramu 2017 odbyły się 19 października 2017 r.
Pierwszą transzę żywności w ilości 11 455 kg (14,5 kg na osobę), Ośrodek wydał w dniu 26 października 2017 r. Wśród artykułów spożywczych znalazły się: makaron jajeczny i kukurydziany, fasola biała, koncentrat pomidorowy, szynka wieprzowa i olej rzepakowy.

Każda z osób otrzyma łącznie 42,5 kg żywności w skład których wchodzić powinno 19 produktów.
Druga transz żywności powinna dotrzeć do najuboższych mieszkańców naszego miasta już pod koniec stycznia 2018 r, trzecia na przełomie kwietnia i maja.

Warto podkreślić, iż realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie byłaby możliwa gdyby nie postawa pracowników Ośrodka. Troska o los drugiego człowieka często będącego w bardzo trudnej sytuacji życiowej, umiejętność właściwego zdiagnozowania potrzeb przez pracowników socjalnych i zaproponowanie niezbędnej pomocy jest motywem przewodnim każdego dnia ich pracy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.12.21/   Świątecznie w MOPR w Chełmie

                 

Czas Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas, kiedy choć na chwilę często zapominamy o trudach dnia codziennego, o kłopotach i zmartwieniach. Jest to również wspaniała okazja do umacniania więzi rodzinnych oraz przyjacielskich.
Pracownicy Ośrodka w pewnym sensie stanowią również rodzinę, która dzieli ze sobą swoje radości i smutki. Dlatego też w tym szczególnym czasie nie mogło zabraknąć spotkania przy wigilijnym stole Dyrektora MOPR w Chełmie - p. Waldemara Kozioła i Dyrektor WSS UM Chełm - p. Jolanty Gierasimiuk z pracownikami Ośrodka.

W środę - 20 grudnia br. w sali konferencyjnej MOPR w Chełmie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Po „Słowie Bożym” proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej – ks. Andrzeja Sternika wszyscy zebrani cieszyli się „Dobrą Nowiną” dzieląc się opłatkiem i składając sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Następnie przy dźwięku kolęd próbowano wigilijne potrawy. Czas upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.12.18/   I przegląd kolęd i pastorałek pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm

                 

                 

W czwartek – 14 grudnia br. w CHBP im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, dzięki uprzejmości Dyrektora biblioteki – Pana Roberta Chełmickiego, odbył się I przegląd kolęd i pastorałek Seniorów pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm – Pani Agaty Fisz, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Spośród zaproszonych gości obecni byli: Pani Agnieszka Szpindowska – inspektor w WSS UM Chełm, Pani Maria Drygalewicz – Przewodnicząca Rady Seniorów przy UM Chełm, Pani Krystyna Sawa – Przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie, Pani Maria Sawka – Prezes Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków, Pani Zofia Stankiewicz – Dyrektor ŚDS w Chełmie, czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego Kowel, kierownictwo MOPR w Chełmie. Na przegląd przybyli również mieszkańcy Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie, uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Chełmie oraz wielu mieszkańców naszego miasta, sympatyzujących ze środowiskiem Seniorów. Na początku przeglądu wszyscy obecni wspólnie odśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Na scenie zaprezentowali się: zespół wokalny „Kombatant”, zespół wokalny „Babie Lato” z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie i zespół wokalny z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Kluby Seniora „Mimoza”, „Jagoda”, „Złota Jesień”, „Biała Brzoza”, „Słoneczna Jesień”, grupa wokalna „Wesoły Senior + Junior”, solistka Lilia Fisz, solista Tadeusz Kornyluk, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie oraz zespół z Domu Pomocy Społecznej w Różance. Owacjami na stojąco za wzruszający i piękny występ publiczność nagrodziła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żułowie pn. ”Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet”– S Pia Ewę Gumińską wraz z uczestnikami.

Dyrektor Ośrodka – Pan Waldemar Kozioł serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym na I przegląd kolęd i pastorałek Seniorów, współtworzenie wspaniałej atmosfery przeglądu oraz wprowadzenie w świąteczny nastrój.
Spokojnych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.12.15/   Przygotowania do świąt w MCH

                 

W Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych trwają przygotowania do świąt. Robione są porządki i świąteczne dekoracje.
W ostatnich dniach mieszkańców odwiedziły fryzjerki z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, dzięki którym panie mogą się poszczycić nowymi fryzurami. Mieszkańcy do świąt przygotowani są już również duchowo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.12.13/   Samochód dla MCH

                 

                 

We wtorek – 12 grudnia br. przed budynkiem Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 11B, odbyła się uroczystość w trakcie której nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków do nowego samochodu – Opla Vivaro Kierownikowi Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie – Pani Dorocie Betce-Bartosiewicz oraz jego poświęcenie przez Proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej – ks. Andrzeja Sternika.
Starania Ośrodka o nowy samochód przystosowany do przewozu m.in. osób niepełnosprawnych, posiadającego odpowiednie wyposażenie w tym windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich okazały się bardzo skuteczne. MOPR w Chełmie złożył bardzo dobrze napisany wniosek co podkreślił obecny na uroczystości Pan Ryszard Dados – przedstawiciel Oddziału Lubelskiego PFRON, dzięki czemu Ośrodek pozyskał dofinansowanie w wysokości 70% w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pozostałe 30% to wkład własny Miasta Chełm.
W uroczystości oprócz mieszkańców, pracowników MCH i ww. osób udział wzięli: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm – Mariusz Kowalczuk, Dyrektor WSS UM Chełm – Jolanta Gierasimiuk, Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Marzena Szkałuba, Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru – Urszula Gralewicz, Kierownika Działu Usług Opiekuńczych – Małgorzata Rabuszak, p.o. Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Środowiskowej – Dorota Lipczuk.
Dyrektor MOPR w Chełmie – Pan Waldemar Kozioł podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za obecność, wyraził też przekonanie, że nowo zakupiony samochód pozwalający pokonywać bariery transportowe będzie właściwie służył mieszkańcom Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.12.11/   I Przegląd Kolęd i Pastorałek

Dyrektor MOPR w Chełmie serdecznie zaprasza na „I Przegląd Kolęd i Pastorałek” w wykonaniu Seniorów, który odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie przy ul. Partyzantów 40. Rozpoczęcie o godz. 11.00. Impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk