Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -
/2018.04.18/   PRACA DLA INFORMATYKA

https://moprchelm.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-5-2018-na-wolne-stanowisko-urzednicze-informatyk-w-dziale-organizacji-i-nadzoru.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.04.04/   KONKURS PLASTYCZNY

                 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ogłasza konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Chełm – Pani Agaty Fisz i jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie miasta Chełm w następujących kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VII.
Prace należy składać do 4 maja 2018 r. (godz. 15.30) w siedzibie MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8, w godzinach 7.30-15.30 lub wysłać pocztą na ten adres.
Nagrodami dla laureatów będą upominki rzeczowe, a nagrodzone prace zostaną wykorzystane do promowania idei rodzicielstwa zastępczego.
Więcej informacji o konkursie w regulaminie oraz w Zespole do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej: tel. 82 565 91 62.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.03.08/   ”Każdemu kto tonie, należy podać rękę” - Irena Sendlerowa 1910-2008

                 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Rzecznik w swoim wystąpieniu generalnym do Marszałka Sejmu, podkreślił nieocenione zasługi Sendlerowej jako obrończyni podstawowych praw dziecka. Z narażeniem życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowadzała dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki. Prowadzony przez nią rejestr uratowanych dzieci, pozwolił po zakończeniu II wojny światowej na poznanie przez ocalone dzieci własnej tożsamości i tym samym odnalezienie bliskich. Prezentowana postawa i wartości zasługują na najwyższe uznanie i hołd. Ustanowienie roku 2018 rokiem Ireny Sendlerowej, w 10. rocznicę jej śmierci, jest doskonałą okazją do pokazania wartości życia ludzkiego, życzliwości, bezinteresowności, a także przypomnieniem wspaniałej karty historii Polski.

Mówi się, że rok 2018 jest też rokiem dziecka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.22/   Rola CIS i PUP w reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

                 

Dyrektor MOPR w Chełmie – Pan Waldemar Kozioł w środę - 21 lutego br. był uczestnikiem spotkania informacyjnego pt.: „Rola CIS i PUP w reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”. W spotkaniu udział wzięli również pracodawcy z terenu miasta Chełm.
Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości fakt, iż jednym z głównych zadań systemu wsparcia społecznego w Polsce jest aktywizacja zawodowa grupy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zatrudnienia socjalnego stworzono możliwość sprawniejszego włączenia tych osób w ramy instytucji już funkcjonujących na otwartym rynku pracy poprzez zagwarantowanie im dostępu do szkoleń pozwalających wykształcić takie zdolności, jakich oczekują od nich pracodawcy oraz takie postawy, jakie będą dla nich życiowo przydatne.
Podczas spotkania przedstawiono instrumenty rynku pracy będące aktualnie formą wsparcia dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów CIS oraz reintegrację zawodową, czyli działania prowadzone przez CIS, aktualizujące kwalifikacje w wybranych zawodach wraz z krótką prezentacją pracy w obrębie grupy: remontowej, kulinarnej, pielęgnacji terenów zielonych, fryzjerskiej i stylizacji.
Dyrektor MOPR w Chełmie – Pan Waldemar Kozioł w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom spotkania (CIS i PUP) za współpracę, skierował słowa uznania za dotychczasowe starania i działania prowadzone na rzecz mieszkańców naszego miasta. Podkreślił, iż MOPR w Chełmie bardzo sobie ceni współpracę z CIS i PUP. Ze swojej strony Ośrodek stara się wspierać działania obu tych instytucji. Dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ma przygotowanych również szereg propozycji i istotnych rozwiązań.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.21/   Informacja na stronę MOPR w Chełmie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w związku z organizowaniem „Dnia Ofiar Przestępstw” oraz „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 19 – 25 lutego br. osobami uczestniczącymi w akcji z ramienia Ośrodka będą pracownicy socjalni: Pani Edyta Ostapińska i Pani Edyta Nafalska, które w tych dniach będą pełniły dyżur na terenie Ośrodka, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 15:00, w sobotę i niedzielę pod numerem telefonu 604 896 617.
Porady dla ofiar przemocy będą udzielane przez cały okres trwania akcji również pod numerem telefonu 82 565 82 59.
Ponadto informujemy, że wszyscy pracownicy Ośrodka na bieżąco podejmują stosowne działania w rodzinach, w których zachodzi podejrzenie stosowania przemocy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.21/   Pilotażowy program ”Aktywny samorząd” na 2018 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że po raz kolejny przystępuje do realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.więcej informacji


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.16/   „Skarby przyrody” ….

                 

W piątek - 15 lutego br. Pan Sebastian Bardzał - instruktor kulturalno-oświatowy, z grupą wychowanków - pensjonariuszy z Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie wybrał się do Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, gdzie była możliwość obejrzenia wystawy pn. „Skarby przyrody” oraz wystawy pn. „Chełmscy Żydzi - Historia - Pamięć”.
Większe zainteresowanie wśród naszych wychowanków wzbudziła wystawa pn. „Skarby przyrody”, która prezentuje dawną i współczesną przyrodę Lubelszczyzny. Obejmuje ona eksponaty z zakresu: geologii, paleontologii, botaniki i zoologii. Wiele z nich to prawdziwe rzadkości, zasługujące na miano „osobliwości przyrodniczych”.
W drodze powrotnej do placówki pokusą było również odwiedzenie KFC.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk