Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -
/2016.05.30/   Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie jest realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie objął wsparciem żywnościowym 1442 osoby.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.05.06/   BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne - świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, przez godzinę dziennie (9.00 – 10.00) pod numerem telefonu 883 615 863.

Zapraszamy do korzystania z usług.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.04.25/   Tłumaczenie na język migowy

Dobra wiadomość dla osób Głuchych. Na stronie PFRON uruchomiono zakładkę do obsługi on-line tłumaczeń migowych. Zakładka, oznaczona znakiem:znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny. Kliknięcie uruchamia aplikację MIGAM, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line. Tłumacz kontaktuje się z pracownikiem PFRON i pośredniczy w rozmowie.<

Kontakt z tłumaczem języka migowego (PJM/SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30.

Aplikacje MIGAM we wszystkich Oddziałach wojewódzkich PFRON. Stanowiska do obsługi osób Głuchych oznaczone będą tym samym znakiem.

Tłumaczenie na język migowy

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3167,PFRON-przyjazny-dla-osob-Gluchych.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.04.22/   Prelekcja policji

                 

W dniu wczorajszym tj. 21 kwietnia Dom Dziennego Pobytu działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i mieszczący się przy ulicy Ogrodowej 36 w Chełmie, gościł w swoich progach przedstawicieli policji oraz banku, którzy to przestrzegali przed oszustwami skierowanymi przez złodziei w kierunku osób starszych. Prelekcja wyjaśniała jak się zachować w razie różnych sytuacji. Na koniec Pani policjant Agnieszka Koszuk-Janicka wraz z Panem z banku Sebastianem Bieleckim rozdali dodatkowo ulotki dotyczące tego tematu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.04.22/   Wiosenny koncert zespołu ”Babie Lato”

                 

14 kwietnia br. zespół ”Babie Lato” działający przy Domu Dziennego Pobytu wykonał koncert zatytułowany ”Wiosna, wiosna ach gdzie ty”. Gośćmi specjalnymi byli p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Waldemar Kozioł, oraz p.o. Kierownika Zespołu do Obsługi PFRON Pani Marzena Szkałuba. Piosenki przeplecione były wierszami o tematyce wiosny. Również wiosenna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom oraz gościom. Takie przeboje jak ”Niech Żyje Bal” czy ”Kto za Tobą w szkole ganiał” śpiewała cała sala. Uczestnicy po koncercie w ciepłych wiosennych nastrojach rozeszli się do swoich domów.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.04.21/   Koncert zespołu ”Babie Lato” w Puławach

                 

Chór ”Babie Lato” działający przy Domu Dziennego Pobytu w Chełmie reprezentował nasze miasto na tegorocznym XVII wojewódzkim przeglądzie artystycznym ruchu ”Seniorów ARS 2016 w Puławach. Nasi seniorzy wystąpili w dwóch kategoriach: zespół wokalno-instrumentalny oraz duet. Publiczność bardzo ciepło przyjęła zaprezentowane przez ”Babie Lato” utwory. Patronat honorowy całego przeglądu objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, natomiast organizatorami przeglądu byli: Puławski Dom Kultury ”Dom Chemika”, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.04.15/   Zmiana godzin przyjmowania wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że od dnia 18 kwietnia 2016r., zmienione zostają godziny przyjęć interesantów w:

1) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Synów Pułku 15;
poniedziałek piątek w godz. od 11:00 do 15.30;

2) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Połaniecka 10.
poniedziałek piątek w godz. od 11:00 do 15.30.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk