Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Katarzyna SokołowskaZastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - AKTUALNOŚCI -/2019.03.22/   Program „Aktywny samorząd”

                 

W dniu 20 marca br. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ulicy Kolejowej 8 odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku - zorganizowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie - Katarzynę Sokołowską oraz pracowników Zespołu do Obsługi PFRON.
W spotkaniu uczestniczyli: I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm - Artur Juszczak, II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm - Andrzej Kosiniec, Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych - Jolanta Konopko, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Chełm, osoby niepełnosprawne.
Podobnie jak w latach poprzednich Miasto Chełm przystąpiło do realizacji przedmiotowego programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
„Aktywny samorząd” to program, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do dostosowania samochodu, zakupu skutera, na naprawę wózka elektrycznego, zapewnienie opieki dla osoby zależnej, ale też na uzyskanie wyższego wykształcenia.
Konsultacje są okazją do zaprezentowania założeń systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także do dyskusji z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.03.12/   ”Aktywny Samorząd”

Złóż wniosek o dofinansowanie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.03.12/   ”OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” II tura

Informujemy, że uczestnikami projektu realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach ”Gwarancji dla młodzieży” będą osoby w wieku 18-24 lat: bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.03.04/   ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

informacja w plakacie powyżej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.02.18/   Dzień Ofiar Przestępstw

W związku z organizowaniem obchodów w dniu 22 lutego 2019 roku “Dnia Ofiar Przestępstw” oraz związanego z nim “Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 18 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku na terenie tutejszego Ośrodka w godz. od 11.30 do 14.00 pok. 30 dyżur pełniła będzie Pani Edyta Ostapińska członek Zespołu Interdyscyplinarnego.
Informacje telefoniczne udzielane będą pod numerem 82 564 22 50.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.01.29/   Pomoc Żywnościowa

                 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie - Pani Urszula Gralewicz przypomina, iż Ośrodek po raz kolejny przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018, który trwa w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Kryterium uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy, dla osób samotnie gospodarujących wynosi 1 402,00 zł i 1 056,00 zł na osobę w rodzinie. Do programu zostało zakwalifikowanych 700 osób z terenu miasta Chełm.

We wtorek - 29 stycznia 2019 r. z Lubelskiego Banku Żywności do MOPR w Chełmie trafiła kolejna - II transza żywności w ilości 11 284 kg.
Każdy z beneficjentów w II transzy otrzyma po 16,12 kg/osobę żywności, w tym: makaron jajeczny (4 kg = 8 opak.), ser (2,4 kg = 6 opak.) koncentrat pomidorowy (1,44 kg = 9 opak.), buraczki wiórki (1,05 kg = 3 opak.), filet z makreli w oleju (1,53 kg = 9 opak.), gołąbki w sosie pomidorowym (1,7 kg = 2 opak.), olej rzepakowy (4 kg = 4 opak.).
Żywność zostanie rozdysponowana do 12 lutego br.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.01.25/   II Przegląd Kolęd i Pastorałek

                 

                 

W czwartek – 24 grudnia 2019 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, dzięki uprzejmości dyrektora biblioteki Pana Roberta Chełmickiego, odbył się II Przegląd Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełm – Pana Jakuba Banaszka, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Patronat medialny objął Super Tydzień Chełmski. W przeglądzie uczestniczyło ponad 250 osób.
Spośród zaproszonych gości obecni byli: I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm – Pan Artur Juszczak, II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm – Pan Andrzej Kosiniec, Dyrektor PCPR w Krasnymstawie – Pan Waldemar Fedorowicz, Pani Edyta Dąbska – inspektor w WSS UM Chełm, Pani Maria Drygalewicz – Przewodnicząca I kadencji Rady Seniorów przy UM Chełm, Pani Krystyna Sawa – Przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie, Pani Iwona Bartosiewicz-Nikiel – p.o. Dyrektora ŚDS w Chełmie, Pani Katarzyna Sokołowska – Dyrektor CIS w Chełmie, sześcioosobowa delegacja z miasta partnerskiego Kowel z Panią Sofiją Sagal – Dyrektor MOPS w Kowlu na czele oraz kierownictwo MOPR w Chełmie.
Na przegląd przybyli również mieszkańcy Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie, uczestnicy Dziennego Domu Senior+ w Chełmie, przedstawiciele z Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków oraz wielu mieszkańców naszego miasta, sympatyzujących ze środowiskiem Seniorów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie – Pani Urszula Gralewicz, podczas swojego wystąpienia podkreśliła, iż symbolem wzajemnej jedności, miłości i pokoju jest m.in. śpiewanie kolęd, stąd też pomysł o zorganizowaniu kolejnej edycji przeglądu. W związku z tym, zaprosiła uczestników do wspólnego wysłuchania kolęd i pastorałek oraz do wspólnego śpiewania. Pani Dyrektor złożyła również uczestnikom noworoczne życzenia.

Na scenie zaprezentowały się grupa wokalna: z Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie, „Babie Lato” z Dziennego Domu Senior+ w Chełmie, z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, z Dziennego Domu Senior Plus „Przystań” w Sawinie, z Krasnostawskiego Domu Kultury, „Kombatant”, z Klubu Seniora „Mimoza”, „Jagoda”, „Złota Jesień”, „Biała Brzoza”, „Słoneczna Jesień”, grupa wokalna „Wesoły Senior + Junior”, „Seniorzy śpiewają”, solistka Lilia Fisz, solista Tadeusz Kornyluk, uczestnicy ŚDS w Chełmie, ŚDS „Cytrynka” w Dorohusku oraz zespół z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

Na zakończenie pani Dyrektor Gralewicz serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym na II przegląd kolęd i pastorałek, współtworzenie wspaniałej atmosfery przeglądu oraz za dostarczone emocje. Wszyscy goście i uczestnicy otrzymali gipsowe aniołki, a Ci co prezentowali swoje umiejętności wokalne dodatkowo pamiątkowe dyplomy i uścisk dłoni Prezydenta Juszczaka. Wszyscy otrzymali również od Pani Dyrektor, ustne zaproszenie na kolejny przegląd, za rok :) Było naprawdę miło.

Dyrektor Ośrodka – Pani Urszula Gralewicz, składa gorące podziękowania za wsparcie merytoryczne przy organizacji przeglądu kierownikom – Pani Marzenie Szkałubie i Pani Dorocie Betce-Bartosiewicz oraz za zaangażowanie w organizację przeglądu, pracownikom z Zespołu do Obsługi PFRON, z Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych, z Dziennego Domu Senior+ i z Działu Organizacji i Nadzoru w MOPR w Chełmie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk