Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł
p.o. Zastępcy Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Urszula Gralewicz

    - AKTUALNOŚCI -
/2018.12.05/   Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Drodzy Wolontariusze

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym.
Życzymy radości z pomagania, aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszej pracy. Życzymy również spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.11.26/   Pomóż dzieciom przetrwać zimę

                 

W niedzielę - 25 listopada br. w ramach XXVI Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej ”Pomóż dzieciom przetrwać zimę” na terenie miasta Chełm odbyła się zbiórka uliczna darów w której udział wzięli m.in. wolontariusze – młodzież z Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie oraz pracownicy Ośrodka. Dary zbierane były: w sklepach Biedronka (8) i Gama (2). Zebrano łącznie prawie 600 kg żywności. Zebrane dary zostały przewiezione do magazynu Ośrodka przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W dalszym ciągu - do 30 grudnia br., dary w postaci żywności i innych artykułów przemysłowych będą zbierane i odbierane, ale już w siedzibie MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8. Osobą do kontaktu jest pani Edyta Ostapińska.
Wszystkim wolontariuszom i darczyńcom bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów, kierownictwa Ośrodka, a przede wszystkim dzieci dla których prowadzona jest akcja.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.11.21/   Obchody ,,100 Lecia Odzyskania Niepodległości” w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie

           

W dniu 15 listopada 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie odbyła się uroczystość z okazji ,,100 Lecia Odzyskania Niepodległości'', którą uświetniły swym występem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Kwiatowej 1 w Chełmie oraz zespół ,,Babie Lato” działający przy Domu Dziennego Pobytu.
Seniorzy recytowali wiersze o charakterze patriotycznym. W spotkaniu udział wziął Waldemar Kozioł - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Dorota Jankowska i Sylwia Reszota – nauczyciele przedszkola.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.11.21/   Czarny tydzień w MOPR w Chełmie !

                 

Czarny tydzień w pomocy społecznej to już drugi zapowiadany krok w proteście pracowników z całego obszaru pomocy społecznej. Pierwszym była pikieta - 12 października br. przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
Wówczas ze względu na trudny okres, związany m.in. z potrzebą rozpatrzenia wniosków na nowe okresy zasiłkowe (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze), waloryzację świadczeń i nadmiar innych terminowych spraw, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie nie uczestniczyli w pikiecie, ale utożsamiali się z protestującymi w ten sposób, że wszyscy w piątek - 12 października br. ubrani byli na czarno.

Od poniedziałku rozpoczął się czarny tydzień dla pracowników pomocy społecznej w całej Polsce. Czarny tydzień będzie miał wymiar symboliczny i nie wpłynie w żaden sposób na jakość czy ilość wykonywanej przez nas pracy.
Od 19 do 23 listopada br. każdy z pracowników MOPR w Chełmie, będzie miał przypiętą czarną przypinkę na znak protestu. Pracownicy przez cały tydzień będą ubierali się również na czarno.

Pracownicy pomocy społecznej chcą skutecznie pomagać, godnie zarabiać, bezpieczniej pracować i być szanowani.

Nie każdy posiada predyspozycje by być pracownikiem pomocy społecznej, gdzie wychodzi się z pomocą innym. Więc skoro m.in. są to ludzie o gołębich sercach, to czy nie warto tą grupę zawodową docenić?

Pracownicy MOPR w Chełmie skarżą się głównie na niskie zarobki oraz na ogrom pracy z coraz bardziej wymagającym klientem. Twierdzą, że nieprawdą jest, że to samorząd ustala ich zadania. One narzucane są w konkretnych ustawach.
Protestujemy, żeby zwrócić uwagę na problemy systemu pomocy społecznej. Jesteśmy grupą zawodową od której dużo się wymaga, a nie docenia. Stawia się nas na pierwszym froncie w najtrudniejszych sytuacjach, gdzie nikt inny nie widzi rozwiązania. Wymaga się od nas szerokich kompetencji. Głównym powodem protestu jest ignorowanie i lekceważenie naszych postulatów. Domagamy się m.in. przeprowadzenia i wdrożenia szeregu zmian legislacyjnych, zrównania oraz podwyższenia wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gmin, przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, gwarancji bezpieczeństwa.

Aby dokonały się zmiany, chcemy mocno zaznaczyć, że bez nas nie ma pomocy społecznej, a bez pomocy społecznej nie ma dobrego państwa, a bez dobrego państwa nie ma godnych rządzących.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.11.21/   Wykład pod tytułem: ,,Zespoł nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci”

                 

W dniu 21 listopada br. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Waldemar Kozioł przekazał kierownikowi Domu Dziennego Pobytu w Chełmie Pani Beacie Czopek - Zarządzenie Prezydenta Miasta Chełm wprowadzające nowy regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior+. Regulamin i nazwa Domu Senior+ będzie obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.
Następnie odbył się wykład pod tytułem: ,,Zespól nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci” wygłoszony przez doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki Mieczysława Dudka prof.SAN.
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Waldemar Kozioł, Kierownik Zespołu do Obsługi PFRON - Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Marzena Szkałuba, Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Pani Marta Prazner, Kierownik Zespołu Obsługi Projektów, Programów Społecznych, Promocji i Rozwoju Pani Joanna Semeniuk, Kierownik Domu Dziennego Pobytu Pani Beata Czopek, pracownicy jednostki oraz seniorzy.
Wykład na temat nadpobudliwości (hiperactivity) która jest prawdopodobnie najbardziej powszechnym lub popularnym określeniem psychologicznych problemów okresu dzieciństwa a fachowo nazywana jest zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.11.21/   Pomoc Żywnościowa - I transza

                 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie po raz kolejny przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018, który będzie trwał w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.
Kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy dla osób samotnie gospodarujących wynosi 1 402,00 zł i 1 056,00 zł na osobę w rodzinie. Do programu zostało zakwalifikowanych 700 osób.
Pierwsza transza żywności w ilości 11 088 kg, z Lubelskiego Banku Żywności, została przyjęta do MOPR w Chełmie we wtorek - 20 listopada 2018 r.
Każdy z beneficjentów w I transzy otrzyma po 15,84 kg/osobę żywności, w tym: mleko, makaron kukurydziany, kaszę gryczaną, szynkę drobiową, groszek z marchewką, pasztet wieprzowy, powidła śliwkowe i herbatniki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.11.20/   Razem w walce z cukrzycą

                 

15 listopada 2018 roku, podczas uroczystego spotkania związanego z obchodami „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” Waldemar Kozioł Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz dr Ewa Kostrzewa-Zabłocka - zostali uhonorowani Medalem za szczególne zasługi dla rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Razem w walce z cukrzycą”. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał Ryszard Masiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Osób z Cukrzycą „Diabetyk Chełmski”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk