Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł
p.o. Zastępcy Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Urszula Gralewicz

    - AKTUALNOŚCI -
/2018.10.12/   Uhonorowani odznaką “Przyjaciel niewidomych”

           

W dniu 10 października podczas uroczystego spotkania z okazji ”Międzynarodowego Dnia Białej Laski” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Waldemar Kozioł oraz Kierownik Zespołu do Obsługi PFRON - Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Marzena Szkałuba zostali uhonorowani Odznaką „Przyjaciel niewidomych”.
– Za życzliwość i wsparcie oraz bezinteresowną pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym chciałam w ich imieniu podziękować i uhonorować Państwa odznaką przyznaną Uchwałą Prezydium Zarządu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych – powiedziała Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koło w Chełmie Pani Beata Chraścina.
Jest to dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie – dziękujemy serdecznie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.10.05/   Dzień Seniora

                 

                 

W dniu 27 września 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zorganizował Obchody Dnia Seniora pod hasłem 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Honorowy Patronat nad imprezą objęła Pani Prezydent Chełma Agata Fisz. Impreza odbyła się w sali Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.
Przybyłych uczestników przywitał Pan Waldemar Kozioł Dyrektor MOPR w Chełmie. Z kolei głos zabrała Pani Prezydent, która w swojej wypowiedzi poinformowała wszystkich o ważnej roli jaką odgrywają seniorzy w życiu miasta Chełm. Wspomniała o szeregu przedsięwzięć realizowanych przez miasto na rzecz osób starszych w tym modernizację Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor Plus. Prowadzącymi byli pracownicy MOPR: Katarzyna Majdan i Piotr Ćwiek, którzy zapowiadali występujących seniorów. W Dniu Seniora wzięło udział ponad 160 osób. Część artystyczną uświetnił wysęp 14 wykonawców i zespołów, między innymi:,, Babie Lato” , ,,Mimoza”, Swietłana Smitiuh, ,,Jesienne Promyki”, ,,Słoneczny Krąg”, ,,Senior + Junior”, zespół z Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, Dom Pomocy Społecznej w Różance, Pani Irena Bąk z Klubu Seniora ,,Jagoda”, duet z Klubu Seniora działającego przy Krasnostawskim Domu Kultury, Roland Woroński, ,,Seniorzy Śpiewają” z Chełma, Lucjan Nadzieja, ,,Kombatant”.
Na zakończenie Przeglądu Dyrektor MOPR podziękował wszystkim uczestnikom zaś w szczególności występującym wykonawcom i osobom indywidualnym. Skierował również słowa podziękowania do Pracowników MOPR, którzy przygotowali przegląd, a także podziękował indywidualnie Panu Andrzejowi Wróblowi za realizację spotu ,,Bezpieczny Senior to aktywny senior”.
W Dniach Seniora uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Miasta - Zygmunt Gardziński, Przewodnicząca Rady Seniorów - Maria Drygalewicz, Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmie – Kazimierz Mazurek w  imieniu Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Jolanty Gierasimiuk – Agnieszka Szpindowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Małgorzata Sokół, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Barbara Gil, Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie – Małgorzata Szyszkowska, Kierownik Stowarzyszenia ,,Monar” w Chełmie – Anna Adwent, Kierownik Oddziału ZUS w Chełmie - Robert Klimek, Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Chełmie – Maria Sawka, Prezes Stowarzyszenia ,,Zbyszko” w Chełmie – Ryszard Stawiarski, Delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kowlu, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz przedstawiciele: z DDPS w Krasnymstawie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie, ŚDS w Chełmie, Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w  Chełmie, Domu Dziennego Pobytu w Chełmie i Klubów Seniora działających na terenie naszego miasta oraz wiele innych zaprzyjaźnionych z tym środowiskiem osób, którym należą się serdeczne podziękowania za tak liczne przybycie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.09.07/   Wystawa pokonkursowa prac plastycznych

                 

                 

Wystawa pokonkursowa prac plastycznych
Wystawa pokonkursowa
prac plastycznych laureatów konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze organizowanego przez MOPR w Chełmie

Od dnia 28 sierpnia 2018 roku w Wypożyczalni Głównej Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40) można oglądać wystawę pokonkursową prac plastycznych laureatów konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze organizowanego przez MOPR w Chełmie.
Prace konkursowe propagują ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi oraz promują właściwe postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży – uczą akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej.
Honorowy patronat nad konkursem objęła Prezydent Miasta Chełm – Pani Agata Fisz.
Sponsorami nagród dla laureatów konkursu byli: Cemex Polska Sp z o.o., MPEC w Chełmie, MOSiR w Chełmie, Kościół Chrześcijan Baptystów, Huta Szkła Marta 2, Cukiernia Świat Tortów, Piekarnia Grela Witold, Cukiernia Grala Michał.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.08.31/   Gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa za granicą

Aby usprawnić procedury z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarii, został wprowadzony następujący system obsługi interesantów:
Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul Spokojna 4, 20-914 Lublin
-obsługa osobista interesantów jest realizowana w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11.30 do 15.00
-obsługa telefoniczna interesantów odbywa się w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 8.00 do 11.30 pod następującymi numerami telefonów: - 81 742 45 83 oraz - 81 742 45 84
-dodatkowo została uruchomiona ogólnoinformacyjna linia telefoniczna od środy do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 pod numerem telefonu 81 742 41 28.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.08.31/   Wzrost wysokości zasiłków

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018.1497), od dnia 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie.
Również od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie 184,42 zł miesięcznie, natomiast od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie 215,84 zł miesięcznie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.08.31/   Od 1 października 2018 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do wsparcia z pomocy społecznej

Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 1358 – kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701,00 zł, dla osoby w rodzinie 528,00 zł. Wzrosną też jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792,00 zł dla osoby w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645,00 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308,00 zł.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.08.27/   18. Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Seniorów ”ARS 2018”

                 

                 

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” odbywa się od 1979 roku. Jest to impreza o profilu artystycznym i metodycznym obejmująca swoim zasięgiem wszystkie województwa. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu.

18. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 odbył się we Włocławku.
W tym roku wykonawcy rywalizowali w 6 przestrzeniach twórczych: folklor, taniec, muzyka, teatr, fotografia i literatura. Celem przeglądu było m.in. zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów.

W przeglądzie MOPR w Chełmie reprezentował Pan Tadeusz Kornyluk - uczestnik Dom Dziennego Pobytu w Chełmie, wspierany muzycznie przez Pana Andrzeja Wróbla - p.o. Kierownika placówki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk