Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności



* WERSJA GRAFICZNA *






- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.








Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁM



Dyrektor MOPR w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2015.07.31/
Komunikat ws. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z fund. alim. na okres 2015/2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że od 1 sierpnia 2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający do 1 października 2015 do 30 września 2016.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 30 listopada.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.06.22/
Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

KOMUNIKAT

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa:

 • w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).
 • w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
   (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów
   opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
  • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został
   wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.06.11/
Komunikat: zmiana siedziby PZOON

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
informuje,
iż od dnia 29 czerwca 2015r.
swoją siedzibę zmienia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie


Nowa siedziba Zespołu:
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.04.16/
W hołdzie papieżowi

2 kwietnia 2005 roku, w wieku 84 lat odszedł od nas ukochany papież - Jan Pawła II. Z okazji 10-tej rocznicy jego śmierci, w czwartek - 16 kwietnia w DDzP w Chełmie odbyła się pełna refleksji i wzruszeń uroczystość w trakcie której opowiadano o życiu i dokonaniach naszego Rodaka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.04.10/
Świątecznie w MCH

Okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie to nie tylko czas radości i świętowania, ale również refleksji nad życiem doczesnym. Mieszkańcy bardzo chętnie wykonywali stroiki świąteczne i ozdabiali pomieszczenia świątecznymi i wiosennymi motywami. W wielkim tygodniu spowiedź i mszę świętą dla mieszkańców poprowadził ks K. Krakowiak z Parafii św. Ducha. Splot słowno - muzyczny przygotowany przez personel zawierał ważny dla wszystkich przekaz i był też kolejną dobrą okazją do integracji i budowania harmonii. Wyświetlane były również filmy o tematyce religijnej.
Do uroczystego śniadania wielkanocnego w niedzielę - 5 kwietnia zasiedli mieszkańcy, pracownicy i pani Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie. Niespodzianką dla wszystkich był tort wielkanocny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.04.09/
Spotkanie wielkanocne w DDzP

W czwartek - 9 kwietnia w DDzP w Chełmie jego uczestnicy spotkali się przy świątecznie nakrytym stole. Święta wielkanocne są świętami radości, bo przynoszą nadzieję. I trzeba żyć tą nadzieją, bo czeka nas wszystkich na pewno jeszcze wiele miłych dni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.03.30/
UWAGA STUDENCI - moduł II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: TEXT JEDNOLITY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie