Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2017.08.21/
Zostań Wolontariuszem!

Pole tekstowe: Jeśli masz wolny czas, który chciałbyś poświęcić innym w ramach pracy wolontarystycznej zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Dział Usług Opiekuńczych na Pl. Łuczkowskiego 7 lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Swój wolny czas wykorzystasz w sposób pożyteczny niosąc bezinteresowną pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych - mających problemy w nauce, osobom starszym i niepełnosprawnym. Szczegółowe informacje na temat działalności wolontarystycznej oraz osób i rodzin potrzebujących Twojego wsparcia możesz uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych tut. Ośrodka lub pod numerem telefonu 82 569-61-47.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.08.03/
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
w związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów Ośrodka i ich rodzin oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informuje, że

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 9.00 – do godziny 15:30
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Ośrodka lub telefonicznie)
nr tel. 82 565 82 59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.08.03/
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chełm informuje, że
pracownicy Zespołu do obsługi PFRON
pełnią dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca do godziny 17.00.
Mamy nadzieję, ze taka forma pomocy ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym do realizowanych przez nas form wsparcia. Podczas dyżuru można złożyć wniosek na dofinansowanie ze środków PFRON a także otrzymać m.in.: informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, informacje o dostępnych formach pomocy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.07.31/
Program „Za życiem” – konferencja regionalna w Lublinie

Wczoraj w Lublinie odbyła się konferencja dot. konsultacji programu „Za Życiem”. Udział w niej wziął wiceminister Krzysztof Michałkiewicz (czytaj więcej)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.07.31/
AKTYWNY SAMORZĄD 2017 r.

W związku z kontynuacją realizacji pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, że wnioski dot. udziału w ww. programie przyjmowane są w ramach:
(Więcej informacji w zakładce PFRON)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.07.31/
AKTYWNY SAMORZĄD 2017


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.07.13/
26 lipca 2017 r. - Konferencja regionalna „Za życiem” w Lublinie

26 lipca 2017 roku w Lublinie odbędzie się regionalna konferencja konsultacyjna programu „Za życiem”. W ramach konferencji odbędą się konsultacje ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz warsztaty tematyczne. Celem programu jest m.in. wprowadzenie nowych form wsparcia w zakresie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, ułatwień w powrocie na rynek pracy dla ich opiekunów, zwiększenie liczby asystentów rodziny. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetowa programu „Za Życiem”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie