Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMDyrektor MOPR w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2015.12.22/
Spotkanie świąteczne w DDzP

W czwartek - 17 grudnia w Domu Dziennego Pobytu odbyła się Wigilia. Spotkaniu świątecznemu towarzyszyła piękna oprawa wnętrz placówki, podniosła bożonarodzeniowa atmosfera oraz dużo serdeczności i ciepła. Łamanie się opłatkiem i życzenia poprzedziły wspólne kolędowanie i biesiadowanie przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Spotkanie uświetnił występ grupy wokalnej ”Babie lato”. Takie chwile jak ta nie tylko utrwalają znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje pomiędzy uczestnikami.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.11.23/
Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego przypadający na 21 listopada - jest świętem wszystkich pracowników służb pomocy społecznej.
Na przygotowaną z tej okazji uroczystość przybyli: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Prorektor PWSZ w Chełmie dr Beata Fałda, Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Stanisław Mościcki, Przewodniczący Rady Miasta Chełm Zygmunt Gardziński, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm Jolanta Gierasimiuk, dyrektorzy jednostek - CIS, CHCPDiR, DMD, OIK, Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie Kazimierz Mazurek oraz sześcioosobowa delegacja z miasta partnerskiego Kowel z panią Sofiją Sagal - Dyrektorem Ośrodka Pomocy w Kowlu na czele.
Podczas uroczystości Pani dr Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie podziękowała swoim pracownikom za pracę, która daje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań. Uroczystość uatrakcyjniła prezentacja multimedialna przygotowana przez pracowników Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.09.14/
Biesiada Integracyjna w DDzP

W czwartek - 10 września Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie był organizatorem Biesiady Integracyjnej.
W biesiadzie uczestniczyli: Pan Stanisław Mościcki - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pan Kazimierz Mazurek - Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie, Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm, Pani Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie, Pani Urszula Gralewicz - Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru w MOPR w Chełmie, Pani Leokadia Sadowska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych w MOPR w Chełmie, Pani Dorota Betka Bartosiewicz - Kierownik Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych przy MOPR w Chełmie, Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Zofia Stankiewicz - Dyrektor ŚDS w Chełmie, delegacje z Klubów Seniora, ponadto: uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, mieszkańcy MCH przy MOPR w Chełmie i uczestnicy DDzP przy MOPR w Chełmie.
Na biesiadę przybyła również 7-mio osobowa delegacja z Ukrainy z Panią Sofiją Sagal na czele.
W trakcie biesiady Pani Dyrektor Lucyna Kozaczuk podziękowała uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Pamiątkowe dyplomy otrzymały Panie: Wanda Fałkowska, Zofia Garbuś, Joanna Żak, Renata Szymańska, Teodozja Szkoda,Halina Michałowska, Maria Dżaman, Jadwiga Misiuk, Małgorzata Szulakowska, Maria Greniuk oraz Panowie: Bogusław Ciemiński, Tadeusz Czemerajda i Henryk Dąbrowski.
Oprócz grupy wokalnej „Babie lato” na scenie zaprezentowali się uczestnicy DDPS w Krasnymstawie, uczestnicy ŚDS w Chełmie i Pani Katarzyna Majdan - terapeutka z MCH w Chełmie. Wydobywające się dźwięki sprawiły, że do biesiadników pomimo kiepskich prognoz znów uśmiechnęło się słoneczko. Był bigos, kiełbaska z grilla, barszczyk z kapuśniaczkiem, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz wiele słodkości. W spotkaniu udział wzięło około 100 osób.
Za pomoc przy organizacji biesiady MOPR w Chełmie serdeczne podziękowania kieruje w stronę Browaru Jagiełło, Cukierni Grela i Restauracji Lotos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.09.07/
IV Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej „Kresowe Smaki i Talenty”

W sobotę - 5 września br. na placu Łuczkowskiego odbył się IV Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej. Organizatorzy - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach” oraz redakcja Super Tygodnia Chełmskiego przygotowali dla mieszkańców regionu wiele ciekawych atrakcji, w tym m.in. konkurs kulinarny pod hasłem „Kresowe smaki” oraz konkurs śpiewaczy „Kresowe talenty”. Impreza miała na celu promocję działalności kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń kobiecych i zespołów kultywujących regionalne tradycje. Podczas imprezy swoje stoiska wystawili między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich, Banki Spółdzielcze, a także producenci regionalnych potraw i wyrobów rękodzielniczych.
W konkursie śpiewaczym „Kresowe talenty” udział wzięła m.in. grupa wokalna „Babie lato” z Domu Dziennego Pobytu przy MOPR w Chełmie, prezentując dwa wybrane przez siebie utwory i uzyskując 3 miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.09.04/
Zajęcia w DDzP

Zarówno aktywność fizyczna jak i aktywność umysłowa mają niebagatelne znaczenie dla osób po 50-tym roku życia. Osoba aktywna to zawsze osoba zdrowsza i pełna życia. Dlatego też Dom Dziennego Pobytu przy MOPR w Chełmie w dalszym ciągu ma bogatą ofertę zajęć dla seniorów.
Zajęcia komputerowe, zajęcia manualne, zajęcia w ramach sekcji zdrowotnej, gry stolikowe, zajęcia w ramach sekcji kulinarnej, spotkania w ramach klubu seniora - to w dalszym ciągu najlepsze formy aktywności, wymiany doświadczeń, integracji uczestników i spędzania wolnego czasu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.08.26/
Wyprawki szkolne ufundowane przez Izbę Komorniczą w Lublinie

Izba Komornicza w Lublinie ufundowała i przekazała wyprawki szkolne dla 20 dzieci z terenu miasta Chełm, pochodzących z najbardziej potrzebujących rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny.
Spotkanie z rodzinami i przedstawicielami Izby Komorniczej odbyło się w poniedziałek 24 sierpnia 2015 r. w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej przy ul. Jedność 43. W spotkaniu uczestniczyła również Pani dr Lucyna Kozaczuk Dyrektor MOPR w Chełmie, która złożyła dzieciom życzenia z okazji zbliżającego się roku szkolnego.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dzieci bardzo ucieszyły otrzymane tornistry, których wnętrza skrywały mnóstwo przydatnych przyborów szkolnych. Rodzice wyrazili zadowolenie z faktu, ze dzięki otrzymanej pomocy w formie wyprawek środki z budżetu domowego będą mogli przeznaczyć na inne potrzeby rodziny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.08.25/
Komunikat dotyczący przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że od 1 września 2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający do dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie