Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMDyrektor MOPR w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2015.02.24/
Zmiana czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie
informuje, że od dnia 1 marca 2015 roku
Ośrodek będzie czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.02.20/
Zabawa karnawałowo - walentynkowa w MCH

Ostatki i walentynki były w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie okazją do dobrej zabawy. Mieszkańcy wraz z gośćmi: Lucyną Kozaczuk - Dyrektorem MOPR w Chełmie, Leokadią Sadowską - Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych w MOPR w Chełmie i grupą uczestników Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, bawiło się we wtorek -10 lutego podczas zorganizowanej zabawy karnawałowo - walentynkowej. Śpiewom i tańcom nie było końca. Niespodzianką była część artystyczna przygotowana przez terapeutów. Niespodzianką były również laurki i piernikowe serca.
Ostatki to zwiastun 40 chudych dni. Przed wszystkimi to również okres przygotowań do świąt wielkanocnych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.02.19/
Spotkania Klubu Seniora

W czwartek - 5 lutego w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie odbyła się zabawa karnawałowa w trakcie której muzyka sama porywała jej uczestników do tańca,
natomiast w czwartek - 12 lutego oprócz tłustego czwartku obchodzono też walentynki. Grupa wokalna ”Babie lato” zaprezentowała z tej okazji miłosne strofy, które w przerywnikach ubarwiane były utworami muzycznymi o tematyce miłosnej.
Święto Zakochanych to przecież kolejna okazja, aby pokazać sobie nawzajem i całemu światu, że miłość istnieje i ma się dobrze. Uczucie to potrafi dopaść człowieka w każdym wieku - nie trzeba tego wcale nikomu specjalnie udowadniać. Czerwone serduszka, anonimowe kartki, drobne upominki - tak większość darzących się uczuciem osób celebruje ten wyjątkowy dzień.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.02.06/
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” na 2015 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu. Osoby niepełnosprawne, zamieszkujące teren Miasta Chełm, zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o oczekiwanie na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków, który zostanie ogłoszony w formie odrębnego komunikatu umieszczonego na niniejszej stronie internetowej.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustalił PFRON i tak, w przypadku:
Modułu I:
• do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:
• do dnia 30 marca 2015 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
• do dnia 30 września 2015 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Szczegółowe informacje dotyczące programu ”Aktywny Samorząd” można uzyskać w MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8, pokój 10 tel: (82) 564-38-55
więcej informacji: - Zespół do Obsługi PFRON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.02.05/
Zajęcia sekcji kulinarnej w DDzP

Podczas zajęć sekcji kulinarnej seniorzy z DDzP w Chełmie wspólnie z przedszkolakami z PM Nr 5 w Chełmie, doskonalili się w robieniu okolicznościowych kanapek.
Wszyscy razem ochoczo wzięli się do pracy, by potem z wielkim apetytem zasiąść do wspólnej degustacji. Było bardzo miło i bardzo smacznie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.02.02/
Styczeń w MCH

We wtorek - 13 stycznia grupka podopiecznych z Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych uczestniczyła w spotkaniu z kolędą i pastorałką, zorganizowanym przez ŚDS w Chełmie.
Natomiast w środę - 21 stycznia na terenie placówki zostało zorganizowane spotkanie z okazji dnia babci i dziadka. Co roku w ten szczególny dzień możemy wszystkim babciom i dziadkom wyrazić wdzięczność za wszystko, co od nich otrzymaliśmy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.01.23/
Dzień babci i dziadka w DDzP z udziałem przedszkolaków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku. Z tej okazji w czwartek - 22 stycznia Dom Dziennego Pobytu w Chełmie, odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Chełmie. Przedszkolaki pod kierunkiem tryskającej energią swojej wychowawczyni - pani Doroty Jankowskiej, przygotowały wspaniały, przepełniony śpiewem, tańcem i muzyką występ artystyczny. Piosenka zaśpiewana wspólnie przez dzieci i seniorów to ”Katarynka”.
Był to wspaniały dzień, pełen serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym babciom i drogim dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie