Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2016.06.21/
Warsztaty kulinarne z mistrzem kuchni - Kamilem Kotarskim

W poniedziałek - 20 czerwca br. na terenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Ogrodowej 36, dla 40 podopiecznych MOPR w Chełmie, warsztaty na temat gospodarowania budżetem domowym, przygotowywania zbilansowanych posiłków z wykorzystaniem produktów z pomocy żywnościowej i produktów sezonowych, zdrowego odżywiania oraz zapobiegania marnowaniu jedzenia, poprowadził mistrz kuchni Kamil Kotarski. Wszystkie panie bardzo aktywnie uczestniczyły w warsztatach, w trakcie których przygotowywały pod okiem mistrza chłodnik lubelski z młodymi ziemniaczkami i sałatkę z letnich nowalijek z gotowanym jajkiem i kurczakiem grilowanym (przepisy - do pobrania). Warsztaty w ramach działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego i edukacji żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 - 2020, zorganizował Lubelski Bank Żywności.
Ta forma wsparcia miała na celu wzmocnić wśród gospodyń domowych - na co dzień podopiecznych Ośrodka, poczucie samodzielności i zbudować pozytywne relacje z otoczeniem.
MOPR w Chełmie wystosował już pismo, że jest zainteresowany współpracą i podpisaniem stosownych porozumień związanych z kolejną edycją PO PŻ - Podprogram 2016. Do programu Ośrodek planuje zakwalifikować 500 osób, które otrzymają wsparcie 4 razy w ciągu roku.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.06.21/
Dzień Rodziny

W dniu 17 czerwca br. w siedzibie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Ogrodowej 36 odbył się Dzień Rodziny, zorganizowany we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uroczystość została zorganizowana dla uczestników CIS, rodzin objętych pomocą asystenta rodziny oraz seniorów Domu Dziennego Pobytu w Chełmie. Podczas spotkania Pan Waldemar Kozioł – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Pani Beata Sienkiewicz Kierownik Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej złożyli rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Zespół taneczny Markus ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie oraz Igor Gębala z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Chełmie uświetnili swoimi występami uroczystość. Organizację zabaw dla dzieci zapewnili terapeuci zajęciowi wraz z opiekunami z Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. Panowała miła i ciepła atmosfera. Była kiełbaska grilowana, wata cukrowa, loteria fantowa, a przede wszystkim wspaniała zabawa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.06.20/
Świadczenia wychowawcze 500+ - UWAGA!

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, że wnioski przyjmowane są do 1 lipca 2016 roku włącznie. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.06.14/
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 8 czerwca 2016 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10, odbyła się zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie uroczystość z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas spotkania Pani Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm i Pan Waldemar Kozioł - Dyrektor MOPR w Chełmie złożyli wyrazy uznania i szacunku za trud i pracę w opiece nad powierzonym dzieckiem oraz przekazali listy gratulacyjne od Prezydent Miasta Chełm Pani Agaty Fisz.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Małych Dzieci w Chełmie. Całość uroczystości prowadziła Pani Beata Sienkiewicz - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej MOPR.
Rodziny zastępcze podzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ich działalności i wpływu środowiska rodzinnego na właściwy rozwój i funkcjonowanie dziecka.
Dla przedstawicieli rodzin zastępczych przygotowane zostały warsztaty psychologiczne nt.” Jak zachęcić dziecko do samodzielności”. Warsztaty poprowadziła Pani Magdalena Derkacz-Kowalewska - psycholog MOPR.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.06.02/
Ponad 1500 osób z terenu miasta Chełm otrzyma pomoc żywnościową

Lubelski Bank Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 - 2020, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem, w dniu 31 maja br. w ramach zawartej umowy przekazał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, 20 131,52 kg pełnowartościowej żywności, w tym: cukier, kaszę jęczmienną, olej rzepakowy, koncentraty pomidorowe, mielonki wieprzowe i soki jabłkowe.
Żywność w formie paczek w dniach 31 maj - 1 czerwiec, pracownicy Ośrodka wydawali w pomieszczeniach udostępnionych nieodpłatnie przez firmę Escott Sp. Akcyjna przy ul. Wojsławickiej 7. Pozostała żywność, została przewieziona do siedziby Ośrodka przy ul. Kolejowej 8, gdzie będzie wydawana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w terminie do 10 czerwca br.
Serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i wsparcie przy dystrybucji żywności, Miejski Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie kieruje: do Pana Tomasza Ryżyńskiego – Prokurenta ESCOTT Sp. Akcyjna w Chełmie za udostępnienie pomieszczeń w których przez dwa dni była magazynowana i wydawana żywność, do Pana Leszka Kaluźniaka – właściciela Ośrodka Szkolenia „Kursor” w Chełmie i Pana Lecha Mazurka – Dyrektora ZDZ w Chełmie za pomoc w rozładunku żywności oraz do Pana Jacka Siry – Partnera Handlowego OKNOPLAST - KRAKÓW, Biuro Handlowe przy ul. Partyzantów 16 w Chełmie i do Komendanta Straży Miejskiej w Chełmie za pomoc w przewiezieniu żywności do siedziby Ośrodka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.05.30/
Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

Lubelski Bank Żywności jest realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zgodnie z zawartą umową z Lubelskim Bankiem Żywności objął wsparciem żywnościowym 1442 osoby.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.05.06/
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne - świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, przez godzinę dziennie (9.00 – 10.00) pod numerem telefonu 883 615 863.

Zapraszamy do korzystania z usług.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie