Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2017.10.03/
Jubileusz 20-lecia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

We wtorek - 3 października br. w CHBP im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 20 lecia systemu orzekania w Polsce.

Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie (PZOON), przybyło wielu zacnych gości: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając wraz z Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie dr Beatą Fałdą, Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Stanisław Mościcki, Starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Powiatu Chełmskiego Tomasz Szczepaniak, Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Joanna Jakóbczyk oraz Dyrektor WSS UM Chełm Jolanta Gierasimiuk, delegacje z zaprzyjaźnionych Zespołów z terenu województwa, członkowie składów orzekających: lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych, psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, ponadto dyrektorzy jednostek samorządowych miasta, emerytowana Dyrektor MOPR w Chełmie dr Lucyna Kozaczuk, kierownictwo i przedstawiciele załogi MOPR w Chełmie, pracownicy PZOON w Chełmie i obsługujący powiat krasnostawski.

Po wystąpieniach okolicznościowych, odczytane zostały listy, przesłane od: Sekretarza Stanu w MRPiPS, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, od Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka oraz Posła na Sejm RP Grzegorza Raniewicza.

Podczas spotkania przedstawione zostały ogólne informacje dotyczące systemu orzekania o niepełnosprawności, jego rozwoju, aktualnym charakterze oraz przewidywanych zmianach. Po prezentacji multimedialnej, członkowie składów orzekających oraz pracownicy Zespołu odebrali z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm Stanisława Mościckiego i Dyrektora MOPR w Chełmie Artura Juszczaka okolicznościowe podziękowania.

Jubileusz był również wspaniałą okazją do złożenia wielu wyrazów uznania i podziękowań dla ustępującej Przewodniczącej PZOON w Chełmie Pani Elżbiety Furmaniuk, która po 45 latach pracy, w tym 20 latach w pomocy społecznej, w dniu 28 września br. przeszła na emeryturę. Pani E. Furmaniuk, w 1997 r. aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z powołaniem PZOON w Chełmie. Była też m.in. inicjatorką orzekania w powiecie krasnostawskim.

W trakcie uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Chełm oraz Dyrektor MOPR w Chełmie zapoznali zebranych z treścią zarządzeń podpisanych przez Panią Agatę Fisz Prezydenta Miasta Chełm w sprawie powołania Przewodniczącej i Sekretarza Zespołu.
Na nową Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie została powołana Pani Małgorzata Szczepaniak (dotychczasowa Sekretarz Zespołu).
Na nowego Sekretarza została powołana Pani Joanna Malinowska.

Wzruszona Pani Małgorzata Szczepaniak, dziękując za powołanie, wyraziła z przekonaniem, ”że Zespół, którym przez 18 lat kierowała jej poprzedniczka, można porównać do dobrze rozpędzonego pociągu w którym jej rolą będzie chwycenie jedynie za ster”. Oznajmiła, iż dołoży wszelkich starań by sprostać nowym wyzwaniom.

Całość uroczystości uświetnił recital chełmskiego muzyka Mariusza Matery.

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka podziękował wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas, za to, że razem mogliśmy świętować ten piękny jubileusz i przeżywać tak wzruszające chwile.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.09.28/
1 października - Międzynarodowym Dniem Osób Starszych

Prognozy demografów mówią, że do 2020 r. Seniorzy będą stanowić blisko 25 % polskiego społeczeństwa.
1 października br. po raz 26 obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ten wyjątkowy dzień jest szczególną okazją do złożenia uszanowań i podziękowania wszystkim Seniorom za poświęcenie i wytrwałość w budowaniu Polski, którą mogą się cieszyć młodsze pokolenia, za dzielenie się życiową mądrością i doświadczeniem.
Z tej okazji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, już we wtorek - 19 września br. w sali Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, zorganizował po raz pierwszy, obchody tego święta. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Chełm - Pani Agaty Fisz.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta Chełm - Pan Stanisław Mościcki, Dyrektor WSS UM Chełm - Pani Jolanta Gierasimiuk, przedstawiciele: z DDPS w Krasnymstawie, ŚDS w Chełmie, Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie, Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, PZERiI w Chełmie, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie i Klubów Seniora działających na terenie naszego miasta oraz wiele innych zaprzyjaźnionych z tym środowiskiem osób, którym należą się serdeczne podziękowania za tak liczne przybycie.
Po wystąpieniach okolicznościowych Dyrektora Ośrodka i gości, dalszy scenariusz przepełniony był występami Seniorów. Przepięknie recytowane wiersze i cudownie zaśpiewane piosenki oczarowały i wzruszyły wszystkich obecnych.
Pan Artur Juszczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, zadeklarował, że w dalszym ciągu działalność Ośrodka na rzecz Seniorów będzie niosła ze sobą nowe inicjatywy, które na pewno zaowocują poprawą jakości życia Seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać ogromny potencjał, który drzemie w tej grupie społecznej.
Życzył, by dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.09.04/
Patriotycznie w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych

1 września jest jedną z najbardziej dramatycznych dat w historii Polski. Właśnie tego dnia, 78 lat temu, wojska niemieckie zaatakowały Polskę rozpoczynając największy konflikt zbrojny w historii. Celem upamiętnienia wybuchu II wojny światowej dla mieszkańców przygotowano ciekawą i bardzo wzruszającą prelekcję. Podczas spotkania odśpiewano Hymn narodowy i wiele innych pieśni patriotycznych. Nie obyło się bez filiżanki aromatycznej herbatki i słodkości.
W piątkowe popołudnie mieszkańcy spotkali się również przy grillu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.08.21/
Zostań Wolontariuszem!

Pole tekstowe: Jeśli masz wolny czas, który chciałbyś poświęcić innym w ramach pracy wolontarystycznej zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Dział Usług Opiekuńczych na Pl. Łuczkowskiego 7 lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Swój wolny czas wykorzystasz w sposób pożyteczny niosąc bezinteresowną pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych - mających problemy w nauce, osobom starszym i niepełnosprawnym. Szczegółowe informacje na temat działalności wolontarystycznej oraz osób i rodzin potrzebujących Twojego wsparcia możesz uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych tut. Ośrodka lub pod numerem telefonu 82 569-61-47.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.08.03/
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
w związku z dużym zainteresowaniem beneficjentów Ośrodka i ich rodzin oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informuje, że

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 9.00 – do godziny 15:30
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Ośrodka lub telefonicznie)
nr tel. 82 565 82 59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.08.03/
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chełm informuje, że
pracownicy Zespołu do obsługi PFRON
pełnią dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca do godziny 17.00.
Mamy nadzieję, ze taka forma pomocy ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym do realizowanych przez nas form wsparcia. Podczas dyżuru można złożyć wniosek na dofinansowanie ze środków PFRON a także otrzymać m.in.: informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, informacje o dostępnych formach pomocy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.07.31/
Program „Za życiem” – konferencja regionalna w Lublinie

Wczoraj w Lublinie odbyła się konferencja dot. konsultacji programu „Za Życiem”. Udział w niej wziął wiceminister Krzysztof Michałkiewicz (czytaj więcej)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie