Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2016.09.19/
Międzynarodowy Dzień Głuchego

W dniu 17 września 2016r. (sobota), w siedzibie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Chełmie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Głuchego i 140 lecie ruchu społecznego głuchych w Polsce. Spotkaniu przewodniczył prezes Koła Terenowego Pan Ryszard Janiuk. Przedstawił on uczestnikom historię działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Głuchych oraz Koła w Chełmie. Zasłużonym członkom i laureatom konkursów sportowych wręczono nagrody. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Waldemar Kozioł w swoim wystąpieniu złożył życzenia dalszych sukcesów w działalności Koła oraz przedstawił możliwości skorzystania z dofinansowań ze środków PFRON.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.09.16/
Biesiada Integracyjna

W czwartek - 15 września br. Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie był po raz kolejny organizatorem Biesiady Integracyjnej. W biesiadzie uczestniczyli m.in.: Pan Stanisław Mościcki -Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pani Jolanta Gierasimiuk -Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm, Pani Katarzyna Sokołowska -Dyrektor CIS w Chełmie, Pan Mariusz Antoniak -Dyrektor MOPS w Krasnymstawie, Pan Kazimierz Mazurek -Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie, Pani Krystyna Sawa -Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, delegacje z Klubów Seniora ” Biała Brzoza”, ”Mimoza”, ”Słoneczna Jesień”, ”Złota Jesień”, delegacja z Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków, ponadto uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, mieszkańcy Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych przy MOPR w Chełmie i uczestnicy DDzP przy MOPR w Chełmie. Na biesiadę przybyła również sześcio osobowa delegacja z miasta partnerskiego Kowel z Panią Sofiją Sagal -Dyrektor Ośrodka Pomocy w Kowlu na czele.
W trakcie biesiady p.o. Dyrektora - Pan Waldemar Kozioł wręczył okolicznościowe dyplomy 17 uczestnikom za aktywny udział w zajęciach i zaangażowanie w kształtowaniu życia kulturalnego placówki wsparcia dziennego.
Piosenki harcerskie oprócz Pani Katarzyny Majdan i Pana Jana Mordacza - pracowników z MCH w Chełmie, śpiewali grupa wokalna „Babie lato” z DDzP w Chełmie i mieszkańcy DPS w Nowinach. Na scenie zaprezentowali się również uczestnicy DDPS w Krasnymstawie i uczestnicy ŚDS w Chełmie. Zabawę dla uczestników poprowadził Pan Andrzej Wróbel – terapeuta w DDzP w Chełmie. Wspaniała pogoda i wydobywające się dźwięki sprawiły, że wszyscy bawili się doskonale. Była grochówka, bigos, kiełbaska z grilla i wiele słodkości. W spotkaniu udział wzięło około 140 osób.
Za wypożyczenie stołów, ławek i parasoli na biesiadę, Dyrektor MOPR w Chełmie serdeczne podziękowania kieruje w stronę Browaru Jagiełło.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.09.05/
V Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej „Kresowe Smaki i Talenty”

W niedzielę 4 września br. na placu Łuczkowskiego odbył się V Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej. Tego dnia swój 15 jubileusz świętowała również redakcja Super Tygodnia Chełmskiego. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców regionu wiele ciekawych atrakcji. Podczas imprezy swoje stoiska wystawili m.in.: producenci regionalnych potraw i wyrobów rękodzielniczych. Na scenie dla mieszkańców całego regionu zaprezentowała się m.in. grupa wokalna „Babie lato” z Domu Dziennego Pobytu przy MOPR w Chełmie prowadzona przez terapeutę pana Andrzeja Wróbla. Dyrektor Ośrodka składa serdeczne podziękowania pracownikom i uczestnikom za godne reprezentowanie placówki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.30/
Komunikat dotyczący przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że od 01 września 2016r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.26/
Upływa termin zakończenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku upływa:

- w MODULE I - dnia 30 sierpnia 2016r.

- w MODULE II - dnia 10 października 2016r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

W 2016 roku, realizowane są następujące formy wsparcia w ramach realizacji ww. programu:

Moduł I:

- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.25/
Informacja dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+

Dnia 25 sierpnia 2016 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie podziękował pracownikom Działu Świadczeń Wychowawczych za sprawne i terminowe wprowadzenie świadczenia „Rodzina 500+” i wręczył list gratulacyjny Pani Agnieszce Michalucie – kierownikowi Działu Świadczeń Wychowawczych. Od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wpłynęło łącznie 4 013 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Interesanci złożyli 3 297 wniosków w formie papierowej w czterech punktach rozlokowanych na terenie Chełma oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Dodatkowo zostało złożonych 716 wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dnia 25.08.2016 r. wydano 4 032 decyzje, w tym 223 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.24/
Wyprawki szkolne ufundowane przez Izbę Komorniczą w Lublinie

Dnia 24 sierpnia 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przedstawiciele Rady Izby Komorniczej w Lublinie po raz kolejny wręczyli 15 dzieciom z rodzin objętych pomocą Ośrodka wyprawki szkolne. Za ten szlachetny gest ze strony Izby Komorniczej na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji podziękował oraz złożył życzenia sukcesów w szkole Dyrektor MOPR Pan Waldemar Kozioł. Szczęśliwym dzieciom wyprawki wręczał Pan Tomasz Fornalski Rzecznik Rady Izby Komorniczej w Lublinie oraz Pani Katarzyna Ryń-Kowalska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin -Zachód.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie