Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2019.10.18/
Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że podany na stronie internetowej harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych jest jedynie terminem przewidywanym. Świadczenia będą wypłacane niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych przez Wojewodę nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.17/
Konferencja pt. „Kierunek dziecko”

W dniu 11 października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja pt. „Kierunek dziecko” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Spotkanie miało na celu zainteresowanie mieszkańców naszego miasta tematyką pieczy zastępczej oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Nadal bowiem są dzieci, przed którymi warto „otworzyć serce”, dać im miłość i ciepły dom.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Katarzyna Sokołowska poprowadziła panel dyskusyjny, w którym wzięły udział rodziny zastępcze z terenu miasta i powiatu chełmskiego. Była to okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, przybliżenia uczestnikom konferencji roli i funkcji rodzin zastępczych, jak również opowiedzenia o trudnościach dnia codziennego.
Żadna z uczestniczących rodzin nigdy nie żałowała swojej decyzji a wręcz przeciwnie daje im to satysfakcję i radość dnia codziennego.
W przerwie kawowej można było bezpośrednio porozmawiać z rodzinami, przedstawicielami zaproszonych instytucji oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
Podsumowaniem konferencji był występ chóru dzieci z Ukrainy i Białorusi przebywających w rodzinach zastępczych.
Wszystkim rodzinom, które zechciały podzielić się doświadczeniami oraz zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz budowania dobrego wizerunku tych rodzin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.02/
Zaproszenie na konferencję ”Kierunek Dziecko” w dniu 11 października 2019 r.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.09.13/
Program „Aktywny samorząd”

Zmiana zasad przyjmowania wniosków w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” w roku 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.09.09/
Zmiany w Programie ”Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu bieżącego roku dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II Programu ”Aktywny samorząd”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.09.03/
Zakończenia Lata - Dzienny Dom Senior +

W dniu 29 sierpnia w Dziennym Domu Senior + odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Zakończenia Lata w którym wzięli udział uczestnicy Dziennego Domu Senior + Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej MOPR oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło też poczęstunku w postaci grilowanej kiełbaski, kaszanki a także słodkości.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.08.16/
Rekrutacja do kolejnej edycji programu zatrudnienia socjalnego

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie