Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - Świadczenie wychowawcze (300+) -


       

DOBRY START

UWAGA!

Informacje dotyczące przyznania Świadczenia „Dobry Start” (300+) będą wysyłane z adresu Dział Świadczeń Wychowawczych – dsw@mopr.chelm.pl, powiadomienia te będą generowane automatycznie, prosimy nie odpowiadać na tego typu e-maile.

Informacja

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do organu właściwego za względu na miejsce zamieszkania. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i rozpatrywane przez, dział realizujący obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+".

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://empatia.mpips.gov.pl/ kliknij tutaj

oraz przez bankowość elektroniczną (wykaz banków dostępny jest na stronie:
kliknij tutaj,
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek można składać do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie póŸniej niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.Wniosek o Świadczenie Dobry Start (300+)
(pobierz plik)

Załącznik do wniosku (tylko jeżeli w rodzinie jest więcej niż pięcioro dzieci)
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)
Projekt:  Andrzej Meńczyk