Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - KONTAKT -
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8

e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl
Sekretariat tel./fax -  82  565 82 59

Punkt Informacyjny -  82  564 22 50

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych -  82  565 34 17

Dział Świadczeń Wychowawczych -  82  545 94 90

Zespół do obsługi PFRON
Chełm, Pl. Niepodległości 1, parter, pok.: 377 (wejście od zachodniego parkingu)


-  82  564 38 55


Kadry-  82  564 78 90


Dział Usług Opiekuńczych
-  82  565 82 59

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Chełm, Pl. Niepodległości 1, III piętro, pok.: 306-311

-  82  565 33 79Mieszkania Wieloprofilowe Chronione

Chełm, ul. Wojsławicka 11B

-  82  564 21 26Dom Dziennego Pobytu

Chełm, ul. Ogrodowa 36

-  82  565 36 16Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Chełm, ul. Jedność 43
-  82  565 91 62

FORMULARZ   POCZTOWY   E-MAIL


Imię, nazwisko :   *
Adres :
Miasto :
Kod pocztowy :
E-mail :
Wiadomość :    *


 
* pola wymagane

Projekt:  Andrzej Meńczyk