Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - LINKI  WWW -

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
www.sejm.gov.plSenat Rzeczypospolitej Polskiej
www.senat.gov.plMinisterstwo Polityki Socjalnej
www.mpips.gov.plPaństwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.plMinisterstwo Gospodarki
www.mg.gov.plSerwis Ośrodków Pomocy Społecznej
www.ops.plOgólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.plPortal Organizacji Pozarządowych
www.ngo.plInstytut Pracy i Spraw Socjalnych
www.ipiss.com.plSerwis Domów Pomocy Społecznej
www.dps.plLubelski Urząd Wojewódzki
www.lublin.uw.gov.pl/Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.plSerwis Pajacyk.pl
www.pajacyk.pl


Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.plPowiatowy Urząd Pracy w Chełmie
pupchelm.pl
Projekt:  Andrzej Meńczyk