Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WZORY WNIOSKÓW -ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
(pobierz plik)

Wzór wniosku o ustalenie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
(pobierz plik)ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Wniosek - opiekun
(pobierz plik)

Oświadczenie - sprawowanie opieki
(pobierz plik)

Oświadczenie - składki zdrowotne
(pobierz plik)

Oświadczenie - składki społeczne
(pobierz plik)

Oświadczenie - pod odpowiedzialnością
(pobierz plik)

Oświadczenie - alimentacja
(pobierz plik)

Oświadczenie z usług opiekuńczych
(pobierz plik)ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
(pobierz plik)DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(pobierz plik)

deklaracja o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
(pobierz plik)PFRON

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.
(pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
(pobierz plik)

Wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
(pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.
(pobierz plik)Projekt:  Andrzej Meńczyk