Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (pobierz)

Załączniki do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja (pobierz)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (pobierz)

Załącznik nr 1 zad. I (pobierz)

Załącznik nr 2 zad. II (pobierz)

Załącznik nr 3 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 4 JEDZ (pobierz)

Załącznik nr 4 JEDZ .zip (pobierz)

Załącznik nr 5 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 6 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 7 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 8 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 9 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 10 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 11 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 12 zad. I (pobierz)

Załącznik nr 12 Zad. II(pobierz)

Załącznik nr 13 zad. I i II (pobierz)

Załącznik nr 14 zad. I i II (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja (pobierz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska
udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie
i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
W celu wypełnienia JEDZ należy:
1. ze strony internetowej www.mopr.chelm.pl pobrać plik zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.zip i ROZPAKOWAĆ go.
2. uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd
3. po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję "Jestem wykonawcą".
4. następnie należy wybrać opcję "zaimportować ESPD", wczytać rozpakowany plik
zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.xml, wybrać kraj "Polska" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami
(podpowiedziami) w narzędziu.Projekt:  Andrzej Meńczyk