Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, zamieszkałych na terenia miasta Chełm.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 1 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 2 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 4 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 5 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 7 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 8 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 9 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 10 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 11 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 12 do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

informacja o wyborze (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz)

Załącznik do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 1 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 2 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 4 do SIWZ (pobierz .zip)

Załącznik nr 5 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 7 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 8 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 9 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 10 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 11 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 12 Zad. 1 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 12 Zad. 2 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 13 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 14 do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja o unieważnieniu postępowania (pobierz)

Informacja (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prace remontowo-adaptacyjne w budynku przy ul. Kopernika 25A i 25B celem dostosowania do utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu "Bliżej rodziny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

zał. nr 1 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 2-4 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 5 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 6 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 7 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 8 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 9 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 10 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 11 do SIWZ (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Pytania i odpowiedzi (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prace remontowo-adaptacyjne w budynku przy ul. Kopernika 25A i 25B celem dostosowania do utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu "Bliżej rodziny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

zał. nr 1 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 2-4 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 5 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 6 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 7 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 8 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 9 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 10 do SIWZ (pobierz)

zał. nr 11 do SIWZ (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Informacja o unieważnieniu postępowania (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ z załącznikami 1-5(pobierz)

Załączniki nr 6 do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja o wyborze oferty (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja o wyborze oferty (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o sprostowaniu (pobierz)

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Zmiana treści SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ nr 1-3 (pobierz)

załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ (pobierz .zip)

Załączniki do SIWZ nr 5-11 (pobierz)

Załączniki do SIWZ nr 12-13 (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Ogloszenie o wyborze (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska
udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie
i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
W celu wypełnienia JEDZ należy:
1. ze strony internetowej www.mopr.chelm.pl pobrać plik zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.zip i ROZPAKOWAĆ go.
2. uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd
3. po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję "Jestem wykonawcą".
4. następnie należy wybrać opcję "zaimportować ESPD", wczytać rozpakowany plik
zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.xml, wybrać kraj "Polska" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami
(podpowiedziami) w narzędziu.Projekt:  Andrzej Meńczyk