Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OSRODKA
WYDZIAŁ POMOCY SRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ SWIADCZEŃ
ZESPÓŁ SWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ SWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Swiadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnoscia
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOSCI
OSRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
SWIETLICA SRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnosciowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOSCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI
Bank Żywnosci


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Katarzyna Sokołowska
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - --------------------------------------------------------------------------------------------------- -
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    - AKTUALNOŚCI -/2020.09.01/   Zajęcia z zawodnikami klubów piłkarskich „Niedźwiadek” i „Chełmianka”

                 

           

W dniu 28.08.2020 roku w Zespole Pieczy Zastępczej odbyły się zajęcia z zawodnikami klubu sportowego „Chełmianka” oraz trenerami dwóch klubów piłkarskich „Niedźwiadek” i „Chełmianka” zorganizowanych przez asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W zajęciach udział wzięły dzieci z rodzin zastępczych oraz objętych wsparciem asystenta rodziny. Dzieci poznały podstawowe zasady gry w piłkę nożną, miały okazję rozegrać mecz z zawodnikami „Chełmianki” oraz porozmawiać na temat kariery piłkarskiej zawodników. Po zakończonym spotkaniu dzieci dostały puchary oraz inne prezenty ufundowane przez klub piłkarski „Chełmianka”.
Rodzice, którzy przybyli z dziećmi na spotkanie wzięli udział w warsztatach socjoterapii, które poprowadziła Pani Agata Adamczuk. Temat zajęć „Jak rozmawiać z młodzieżą” został pozytywnie odebrany przez rodziców, którzy aktywnie brali udział w dyskusji na ww. temat.
Przybyłym rodzicom oraz ich dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach.
Spotkanie sportowe oraz z socjoterapeutą rozpoczęły cykl zajęć, które będą organizowane przez asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Więcej informacji już wkrótce.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.08.31/   Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Zdjęcie z wakacji”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza dzieci i młodzież objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do udziału w konkursie pt. „Zdjęcie z wakacji”. Konkurs polega na wykonaniu ciekawego, śmiesznego lub niespotykanego zdjęcia z wakacji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.08.20/   Bezpieczny powrót do szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło plany działania podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona twarzy podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, regularne czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek.
W szkole będzie funkcjonowało tradycyjne kształcenie, w razie ewentualnego wzrostu zachorowań dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić kształcenie lub zmienić na nauczanie zdalne.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, apeluje o dostosowywanie się do zaleceń służb sanitarnych.
Asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco przypominają swoim podopiecznym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.08.11/   Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Zdjęcie z wakacji”

           

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza dzieci i młodzież objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do udziału w konkursie pt. „Zdjęcie z wakacji”. Konkurs polega na wykonaniu ciekawego, śmiesznego lub niespotykanego zdjęcia z wakacji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.08.04/   Wakacyjny wypoczynek 2020

                 

     

W okresie wakacyjnym dużym zainteresowaniem cieszą się kolonie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Proponowana forma wypoczynku skierowana jest również dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Podopieczni chętnie korzystają z możliwości wyjazdu w góry lub nad morze. Dzieci mają możliwość spędzić w ciągu 10 dni aktywnie czas i czeka ich w tym czasie wiele ciekawych atrakcji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.31/   „Dobry Start” dla uczniów w pieczy zastępczej

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Ze świadczenia „Dobry Start” korzystają dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, natomiast dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, które uczą się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.
Wnioski w formie papierowej można składać od 3 sierpnia do 30 listopada 2020 r. w Zespole Pieczy Zastępczej przy ul. Jedność 43 w godzinach od 7.30 do 15.30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.29/   UWAGA !

Od sierpnia 2020 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczeń:
• rodzinnych
• alimentacyjnych
• dobry start (300 +)

na okres 2020/2021 będą przyjmowane także w punkcie obsługi PFRON przy Placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu pokój 377)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk