Chełm

Data: 23.09.2021

Godzina: 08:27

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 1 października 2020, admin

Zajęcia taneczne dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Średniomiesięczna liczba godzin prowadzenia zajęć wynosi 8, tj. 2 godziny tygodniowo.

Przedmiot zamówienia obejmuje zajęcia taneczne dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, w tym:

a)     Projektowanie i organizowanie różnorodnych zajęć tanecznych.

b)     Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie min. jednego rodzaju tańca np. klasycznego, towarzyskiego, ludowego, współczesnego, jazz, hip hop, street dance, balet.

c)   Prowadzenie zajęć umożliwiających własną ekspresję twórczą (w tym opracowywania
własnych układów tanecznych, dobór muzyki).

d)    Dostosowywanie zajęć do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych dziecka.

e)  Prowadzenie zajęć według ustalonego harmonogramu.

f) Przeprowadzenie zajęć tanecznych w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca
2022 roku.

g)  Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym:

I.     prowadzenie dzienników zajęć (bieżące dokumentowanie zajęć),

II.    dokumentowanie obecności Uczestników/Uczestniczek zajęć,

III.  prowadzenie kart czasu pracy,

IV.   bieżąca współpraca z Kierownikiem świetlicy środowiskowej, wychowawcami oraz
koordynatorem projektu.

Usługi świadczone będą w budynku świetlicy środowiskowej, mieszczącym się przy ul. Kopernika 25a i 25b w Chełmie.

Usługi mogą być świadczone przez osobę, która:

a) ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku odpowiednim do zajmowanego stanowiska lub z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w danej specjalności, ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych lub posiada tytuł instruktora tańca,

b)   posiada bardzo dobre przygotowanie taneczne do nauczania przynajmniej jednego stylu tańca potwierdzone odpowiednim dokumentem,

c)   posiada min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych.

Pobierz plik : Zapytanie ofertowe z załącznikami Zajęcia taneczne dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Pobierz plik: https://www.mopr.chelm.pl/wp-content/uploads/2020/10/ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2.pdf

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 358102
Wczytywanie