Chełm

Data: 09.02.2023

Godzina: 01:44

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 9 stycznia 2023, Redaktorka

Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowo-adaptacyjnych w lokalach przeznaczonych na mieszkania treningowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego stanowiącym kalkulację ceny oferty.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 902593
Wczytywanie