Kategoria: Zamówienia do 30 000 Euro

Chełm

Data: 29.07.2021

Godzina: 02:04

Imieniny:

Fotogaleria

Opublikowano: 27 października 2020, admin

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez 3 pielęgniarki/pielęgniarzy w celu realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pod nieobecność członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 1 października 2020, admin

Zajęcia taneczne dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 23 września 2020, admin

Zakup oraz dostawa środków ochrony osobistej

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa środków ochrony osobistej spełniających wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym wytycznych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych pod adresem: https:// www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczaszwalczania-covid-19, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze [...]

Czytaj dalej…

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 307123
Wczytywanie