Chełm

Data: 27.09.2020

Godzina: 03:34

Imieniny:

Fotogaleria

Wzory druków – dorośli

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :

– Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wypełnia wnioskodawca.

– Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

– Oświadczenie o stałym zameldowaniu – wypełnia wnioskodawca.

– Zgoda na przetwarzanie danych – wypełnia wnioskodawca.

– Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
– karty informacyjne leczenia szpitalnego,
– karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
– opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne),
– opinie psychologiczne,
– orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
– zaświadczenia lekarskie itp.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL itp.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 6172
Wczytywanie