Chełm

Data: 27.09.2020

Godzina: 01:27

Imieniny:

Fotogaleria

Wzory druków – dzieci do lat 16

Druki do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia :

– Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności – wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/.

– Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

– Oświadczenie o stałym zameldowaniu – wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/

– Zgoda na przetwarzanie danych – wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/

– Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
– karty informacyjne leczenia szpitalnego,
– karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
– opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne./
– opinie psychologiczne
– zaświadczenia lekarskie itp.
– wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 5997
Wczytywanie