Chełm

Data: 27.09.2020

Godzina: 02:32

Imieniny:

Fotogaleria

Aktualności

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, polegające na wydłużeniu do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby z niepełnosprawnościami wniosków o wsparcie finansowe (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W związku z powyższym uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na poprzednich wersjach formularzy zachowują ważność.

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

od 1 września Osoby z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Jego realizacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Więcej informacji ☎️
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Kolejowa 8, tel: 82 564 38 55
oraz:
ul. Plac Niepodległości 1 , 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu – pokój 377) tel: 82 549 70 91

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 6091
Wczytywanie