Chełm

Data: 20.09.2021

Godzina: 15:45

Imieniny:

Fotogaleria

Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

– zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
– niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
– zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
– stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania ze środków PFRON:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  • turnusów rehabilitacyjnych.obowiązujące w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wynosi:
  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym » 2 752,26 zł
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym » 3 577,94 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w II kwartale 2021 r. wynoszące 5 504,52 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 sierpnia 2021 r.)

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyny leżących po stronie tego podmiotu.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 355414
Wczytywanie