Chełm

Data: 25.01.2021

Godzina: 01:31

Imieniny:

Fotogaleria

Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

– zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
– niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
– zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
– stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe , w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:

– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

– turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 grudnia 2020r. do 28 lutego 2021r. wynosi:

·         w wieloosobowym gospodarstwie domowym » 2 584,47 zł

·         w jednoosobowym gospodarstwie domowym » 3 359,80 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w III kwartale 2020r. wynoszące 5 168,93 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020r.)

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sie o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczynyn leżących po stronie tego podmiotu.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 120953
Wczytywanie