Chełm

Data: 27.09.2020

Godzina: 02:32

Imieniny:

Fotogaleria

Moduł III Pomoc dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

                   
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

 

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON programu:


„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III (pobierz plik)

 

Szczegółowe informacje na stronie:


https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

 

 

KOMUNIKAT

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia PFRON oraz w związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów tylko do wyjątkowych przypadków. Począwszy od dnia 12 marca 2020 roku – do odwołania interesanci Zespołu do Obsługi PFRON mogą składać wnioski o dofinansowanie w siedzibie Ośrodka przy ulicy Kolejowej 8.

Ponadto informujemy, że wnioski dotyczące programu „Aktywny samorząd”, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składaćon-line za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia: sow.pfron.org.pl

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych zaleca się korzystanie z drogi:

– elektronicznej,

– telefonicznej lub

– korespondencyjnej.

Osobiste wizyty związane z załatwianiem spraw urzędowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Ponadto prosimy wszystkich o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na temat koronawirusa i bezwzględne zastosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami

Zespołu do Obsługi PFRON

tel: 82 564 38 55

    
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 marca 2020 r. zostanie uruchomiony elektroniczny naborów wniosków w programie „Aktywny Samorząd”

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

W systemie będzie wiele zmian i funkcjonalności, dostosowanych do realizacji programu w 2020.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

– w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,

– w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami

Zespołu do Obsługi PFRON

ul. Plac Niepodległości 1 ,

22-100 Chełm

(wejście od zachodniego parkingu – pokój 377) tel: 82 564 38 55

    
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje Program Zajęcia klubowe w WTZ Program jest finansowany ze środków PFRON. Zajęcia klubowe w WTZ, odbywać będą się w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01. 2021 r. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Beneficjentami programu są: 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, z zastrzeżeniem, że osoby, które były uczestnikami WTZ i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia przed dniem 6 czerwca 2018 r., mogą korzystać z zajęć klubowych, jeżeli rozpoczęły udział w zajęciach klubowych nie później niż 6 lipca 2018 r. 2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
https://www.facebook.com/moprchelm/

 

Komunikat
Uprzejmie informujemy, iż w od dnia 1 stycznia 2020r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – https://sow.pfron.org.pl wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Jednocześnie informujemy, iż trwają prace nad integracją systemu SOW z NFZ. W przypadku dokonania integracji – jeśli wnioskodawca złoży wniosek za pomocą platformy SOW – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie będzie miał możliwość elektronicznej weryfikacji w NFZ zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Planowanym terminem integracji systemów jest koniec lutego 2020 r. Poza tym trwają prace nad uruchomieniem modułu do kontaktów z organizatorami turnusów. Złożenie wniosku przez SOW umożliwi pracownikowi Ośrodka elektroniczną weryfikację organizatora i terminu turnusu.
Wnioski można składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Zespołu do Obsługi PFRON – przy ul. Plac Niepodległości 1 w pokoju 377.

 

 

 

       

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 6090
Wczytywanie