Chełm

Data: 04.12.2021

Godzina: 14:42

Imieniny:

Fotogaleria

INFORMACJE

Ideą interwencji kryzysowej – jest natychmiastowa pomoc

 • nie potrzebujesz skierowania żeby móc skorzystać z pomocy,
 • możesz przyjść albo zadzwonić żeby porozmawiać z interwentem,
 • osoby korzystające z pomocy Ośrodka pozostają anonimowe

(Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),

 • z pomocy Ośrodka mogą korzystać mieszkańcy Chełma bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

Pomoc znajdą osoby:

 • doświadczające przemocy,
 • w kryzysie związanym z długotrwała chorobą, żałobą,
 • mające myśli samobójcze,
 • przeżywające trudności związane z wychowaniem dzieci,
 • doświadczające problemów życiowych i nie radzące sobie samodzielnie z ich rozwiązaniem

Zachęcamy do kontaktu jeżeli:

 • Nie wiesz jak poradzić sobie z trudną sytuacją – odczuwasz smutek, lęk, bezradność, poczucie zagrożenia, bezsilność, poczucie winy.
 • Masz problemy, z którymi nie radzisz sobie w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym.
 • Dotychczasowe próby rozwiązania twojego problemu są nieskuteczne, a czujesz się coraz bardziej przytłoczony

Bezpłatnie oferujemy:

 • wsparcie i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne,
 • mediacje rodzinne
 • terapię indywidualna i rodzinną
 • możliwość wdrożenia procedury „Niebieska Karta”
 • przygotowywanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestniczenia w procedurach prawnych (np.do zeznań, przesłuchań itp.),
 • grupowe formy pomocy – psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi)
 • warsztaty kompetencji wychowawczych,
 • pomoc w pisaniu pism urzędowych
 • schronienie dla osób w kryzysie

  Prowadzimy konsultacje telefoniczne i osobiste
  Zapraszamy we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

  Chełm, ul. Wolności 20
  tel. 82 564 07 07

  e-mail: oik@mopr.chelm.pl

  Zapewniamy bezpłatną pomoc, wsparcie kompetentnej kadry, bezpieczną atmosferę, krótki czas oczekiwania na wizytę, wspólne poszukiwanie rozwiązań, dyskrecję, i zrozumienie.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 425411
Wczytywanie