Chełm

Data: 25.01.2021

Godzina: 01:41

Imieniny:

Fotogaleria

Grupy wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w Zespole Pieczy Zastępczej.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów.

Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. W grupach uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów). W ramach grup wsparcia realizowane będą również elementy psychoedukacji poprzez mini warsztaty oraz bloki tematyczne, będące przedmiotem zainteresowania rodziców zastępczych.

8. Harmonogram grup wsparcia dla rodzin zastępczych na 2020 rok

Lp.

Data spotkania

Godzina

Temat przewodni

Osoby prowadzące

1. 04.03.2020 r.
(środa)
10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
2. 08.04.2020 r.
(środa)
10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
3. 06.05.2020 r.
(wtorek)
10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
4. 17.06.2020 r.

(środa)

10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
5. 02.09.2020 r.

(środa)

10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
6. 08.10.2020 r.

(środa)

10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
7. 04.11.2020r.

(środa)

10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
8. 16.12.2020 r.

(środa)

10.30 – 12.00 Dzielenie się doświadczeniami, budowanie motywacji do działania Psycholog
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 120960
Wczytywanie