Chełm

Data: 27.09.2020

Godzina: 03:10

Imieniny:

Fotogaleria

Wsparcie osób bezdomnych, samotnych, uzależnionych, uchodźców

Pracownik socjalny prowadzi pracę  socjalną z wykorzystaniem narzędzi  wynikających z przepisów prawa oraz w oparciu o dokumentację wewnętrzną. Praca socjalna prowadzona jest z osobą i/lub rodziną w oparciu o kontrakt socjalny oraz Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności dostosowany do potrzeb klienta. Współdziała z grupami i społecznościami lokalnymi, mając na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnek). Podejmuje działania skierowane do osób bezdomnych znajdujących się w przestrzeni publicznej organizując : poradnictwo, żywność i odzież zwłaszcza w okresie zimowym.

 

STANOWISKO DO SPRAW OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH, UZALEŻNIONYCH, UCHODŹCÓW

Pani Monika Jezierska specjalista pracownik socjalny – pok. 28

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 6142
Wczytywanie