Chełm

Data: 27.11.2022

Godzina: 16:34

Imieniny:

Fotogaleria

Wsparcie rodziny w kryzysie i interwencja

Pracownicy socjalni udzielają pomocy osobom  będących w trudnej sytuacji życiowej. Diagnozują problemy występujące w rodzinie i udzielają wsparcia. Prowadzą działania prewencyjne, interwencyjne oraz wspierające we współpracy z innymi pracownikami Ośrodka, w szczególności z innymi pracownikami socjalnymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami m.in. poprzez inicjowanie lokalnych partnerstw, budowania sieci współpracy. Udzielają poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, których własnym staraniem nie są   w stanie rozwiązać. Współpracują  z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Udzielają informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną sytuacji kryzysowej. Prowadzą monitoring sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Współpracuję z asystentem rodziny przydzielonym rodzinom. Organizują oraz kierują do korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego.

 

STANOWISKO DO SPRAW WSPARCIA RODZINY W KRYZYSIE I INTERWENCJI

Pani Iwona Rosińska specjalista pracy socjalnej – pok. 28

Pani Monika Jezierska pracownik socjalny – pok. 28

Pani Iwona Wolnicka – specjalista pracy socjalnej – pok. 31

Pani Marzena Orysz pracownik socjalny – pok. 31

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 814521
Wczytywanie