Chełm

Data: 27.11.2022

Godzina: 15:48

Imieniny:

Fotogaleria

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Plakat Podprofram 2021

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1 707,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności. Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy jest ograniczona.

 

EFEKTY REALIZACJI

PROGRAMU OPERACYJNEGO  POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020
W OKRESIE 01.2021-10.2021

813  OSÓB POTRZEBUJĄCYCH, DO KTÓRYCH DOTARŁA POMOC ŻYWNOŚCIOWA
436  KOBIET
377  MĘŻCZYZN

PRZEKAZALIŚMY

42 332 KILOGRAMÓW ŻYWNOŚCI
1 941    PACZEK

ZORGANIZOWALIŚMY DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

4 PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
80 OSÓB KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W WARSZTATACH
49   KOBIET
31   MĘŻCZYZN

POPŻ Podprogram 2020

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 814440
Wczytywanie