Chełm

Data: 20.09.2021

Godzina: 15:15

Imieniny:

Fotogaleria

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpi obowiązujący obecnie wieloletni program wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
W ramach tego Programu realizowane są następujące działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
  – dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  – uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej;
  – osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym, w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznana osobom i rodzinom jeżeli:
  – dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego
      tj. 1051 zł;
  – dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. 792 zł
      na osobę w rodzinie.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 355362
Wczytywanie