Chełm

Data: 20.09.2021

Godzina: 16:17

Imieniny:

Fotogaleria

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR + Edycja 2021-2025, MODUŁ II

Program Senior+

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” 

  logo senior+

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje Program Wieloletni ,,Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
Okres realizacji programu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości życia seniorów
w wieku 60+ z terenu miasta Chełm. Celem szczegółowym jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty Dziennego Domu Senior +.

Podstawowy zakres usług świadczonych obejmuje w szczególności usługi:

– socjalne i bytowe, w tym m.in. posiłek,

– organizacji czasu wolnego w atrakcyjny, bezpieczny i godny sposób,

– edukacyjne, w tym m.in. wykłady, pogadanki, spotkania tematyczne,

-kulturalno-oświatowe, w tym m.in. biblioterapia, filmoteka, zajęcia klubowe, gry, koncerty, korzystanie z komputera i Internetu,

– aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w tym m.in. gimnastyka usprawniająca,

– sportowo-rekreacyjne, w tym m.in. wycieczki, festyny spotkania plenerowe,

– aktywizujące społecznie, w tym m.in. wolontariat międzypokoleniowy,

– terapii zajęciowej, w tym m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzieła, fotograficzne, muzyczne,

– pomocy psychologicznej, w tym m.in. kontakt z psychologiem, stymulowanie podtrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem,

– prozdrowotne, w tym m.in. wykłady i konsultacje z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami.

W ramach środków pochodzących z dotacji dodatkowo realizowane będą zajęcia oraz spotkania z:

– fizjoterapeutą,

– pielęgniarką,

– psychologiem,

– instruktorem zajęć relaksacyjnych.

W ramach spędzania wolnego czasu Uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie z:

  1. wycieczek integracyjnych,
  2. wyjść do miejsc użyteczności publicznej m.in. teatru, kina, muzeum, basen,
  3. spotkań integracyjnych, w tym: Biesiada Seniorów, Dzień Seniora, Wigilia,
  4. zajęć z zakresu terapii zajęciowej,
  5. miesięcznika SENIOREK – gazetki z różnego rodzaju ciekawostkami, wydawanej przez Dzienny Dom Senior+ w Chełmie.
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 355471
Wczytywanie