Chełm

Data: 10.08.2022

Godzina: 15:28

Imieniny:

Fotogaleria

Aktualności

“16 Dni Bez Przemocy”

 

ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

 

Charakterystyka przemocy

 INTENCJONALNOŚĆ

Jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary

 NIERÓWNOŚĆ SIŁ

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

 NARUSZENIE PRAW I DÓBR

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo     do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

BÓL I CIERPIENIE

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

  

Formy przemocy

Przemoc fizyczna popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

Przemoc seksualna wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itp.

Przemoc psychiczna wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

Przemoc ekonomiczna materialna odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, niszczenie przedmiotów, itp.

 

RODZAJE PRZEMOCY

 Przemoc gorąca polega ona na wybuchu skumulowanych i niemożliwych do powstrzymania uczuć gniewu i wściekłości. U jej podstaw leży furia. Charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną.

Przemoc chłodna często pozbawiona jest wybuchu emocjonalnego. Polega bardziej na realizacji pewnego scenariusza przemocy. Najczęściej osoba doświadczyła na własnej skórze tego scenariusza i obecnie go powiela we własnej rodzinie. Nie widzi w tym nic złego, w ręcz przeciwnie może uważać, że np. bicie jest czymś dobrym, usprawiedliwionym, bo dzięki niemu można porządnie wychować dzieci.

 

PRAWIDŁA RZĄDZĄCE PRZEMOCĄ

 JEST PROCESEM (nie pojawia się znienacka, rozwija się, tworząc cykle przemocy)

PRZEMOC MA TENDENCJĘ DO POWTARZANIA SIĘ (rzadko jest jednorazowym epizodem)

PRZEMOC NARASTA (nie zatrzymana przybiera na sile)

PRZEMOC JEST NAGRADZAJĄCA (tzn. daje szybkie efekty, dlatego tak trudno sprawcy z niej zrezygnować)

PRZEMOC NIE JEST ZJAWISKIEM NIEZALEŻNYM OD UDZIAŁU CZŁOWIEKA (człowiek jest zdolny do radzenia sobie z siłami, które czynią go sprawcą) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEMOC ZAWSZE PONOSI SPRAWCA (niezależnie od tego, co zrobiła ofiara

 

PAMIĘTAJMY – PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM! 

Dlatego każdy, kto o niej wie, zarówno osoby doświadczające przemocy jaki jej świadkowie, instytucje i osoby prywatne, powinny zgłaszać jej występowanie do prokuratury lub na policję

 

 

Nasilenie przemocy w okresie izolacji

Oczywiście z przemocą domową mieliśmy do czynienia także przed pandemią koronawirusa, jednak wcześniej, w normalnie funkcjonującym systemie, oprócz rodziny otoczenie dziecka stanowiła szkoła i pracujący w niej nauczyciele. I to oni nierzadko tworzyli pierwszą linię frontu w walce o prawa swoich uczniów. Czytaj więcej

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 706983
Wczytywanie