Chełm

Data: 22.06.2021

Godzina: 15:11

Imieniny:

Fotogaleria

„Dobry start” (300+)

DOBRY START

UWAGA!

Informacje dotyczące przyznania Świadczenia „Dobry Start” (300+) będą wysyłane z adresu Dział Świadczeń Wychowawczych – dsw@mopr.chelm.pl, powiadomienia te będą generowane automatycznie, prosimy nie odpowiadać na tego typu e-maile.

Informacja

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do organu właściwego za względu na miejsce zamieszkania. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i rozpatrywane przez, dział realizujący obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz przez bankowość elektroniczną (wykaz banków dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek można składać do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie póŸniej niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 274944
Wczytywanie